banner_home

Skräddarsydd behandling

Inom Roche är skräddarsydd behandling avgörande för hur vi arbetar med att utveckla medicinska terapier; Vi arbetar parallellt med forskning och utveckling inom läkemedel och diagnostik och vi har redan idag en rad exempel på hur Roche har utvecklat skräddarsydd behandling. Det gör att Roche är ledande inom skräddarsydd behandling. Skräddarsydd behandling är i fokus för Roche utveckling Läs mer

 

Vi stödjer

Utskrift

Diagnostik och Forskning

Roche är sedan flera år världsledande vad gäller forskning och utveckling av nya diagnostiska metoder och läkemedel baserade på den senaste cell‐ och molekylärbiologiska forskningen.

Roche är världsledande inom in-vitro diagnostik, bioteknologisk forskning och PCR‐baserade tester. Vi har ett brett utbud av produkter inom laboratoriediagnostik och levererar helautomatiska analyssystem för små och stora laboratorier.

Roche erbjuder också produkter inom patientnära diagnostik. Patientnära diagnostik används av vården eller av patienten själv, t.ex. blodsockermätare för diabetiker eller självtest av PK(INR), vid egenvård av behandling med blodförtunnande läkemedel.
Läs mer

Kontaktuppgifter

Läs mer

Aktuellt