banner_home

Skräddarsydd behandling

Inom Roche är skräddarsydd behandling avgörande för hur vi arbetar med att utveckla medicinska terapier; Vi arbetar parallellt med forskning och utveckling inom läkemedel och diagnostik och vi har redan idag en rad exempel på hur Roche har utvecklat skräddarsydd behandling. Det gör att Roche är ledande inom skräddarsydd behandling. Skräddarsydd behandling är i fokus för Roche utveckling Läs mer

 

Vi stödjer

Utskrift

Diagnostik och Forskning

Roche är sedan flera år världsledande vad gäller forskning och utveckling av nya diagnostiska metoder och läkemedel baserade på den senaste cell‐ och molekylärbiologiska forskningen.

Roche är världsledande inom in-vitro diagnostik, bioteknologisk forskning och PCR‐baserade tester. Vi har ett brett utbud av produkter inom laboratoriediagnostik och levererar helautomatiska analyssystem för små och stora laboratorier.

Roche erbjuder också produkter inom patientnära diagnostik. Patientnära diagnostik används av vården eller av patienten själv, t.ex. blodsockermätare för diabetiker eller självtest av PK(INR), vid egenvård av behandling med blodförtunnande läkemedel.
Läs mer

Kontaktuppgifter

Läs mer

Aktuellt

 • Projektet Tarmcancerinfo avslutas

  Projektet Tarmcancerinfo, som har drivits av läkemedelsföretaget Roche AB, har syftat till att belysa tarmcancer – från första symtom och vikten av att våga tala med sin doktor, till ett eventuellt tarmcancerbesked, och hur det är att leva med tarmcancer.

  Projektet Tarmcancerinfo har nu avslutats för att ge utrymme för nya värdeskapande projekt riktade mot tarmcancer.

  Ett stort tack riktas till alla er som bidragit till projektets genomförande.

  För patienter och anhöriga som vill ha mer information om tarmcancer rekommenderas kontakt med Mag- och tarmförbundet magotarm.se , ILCO (Tarm-, uro- och stomiförbundet) ilco.nu, samt Cancerfonden på cancerfonden.se.

 • Roche seminarium om tillit eller beröringsskräck – vad krävs för att tilliten ska stärkas?

  Det var en morgonpigg skara som redan vid 08:00 den 9 juni bänkade sig för att delta i Roche sista seminarium i serien ”Sjukvårdens utmaningar” som har anordnats under våren. En mycket kunnig panel och publik samlades för att diskutera frågor som: Vad krävs för att tilliten ska stärkas? Hur kan samverkan uppmuntras? Och hur ska ett läkemedelsbolag agera för att vinna ökad trovärdighet?

 • Roches engagemang i Almedalen 2016

  Roche är på plats under årets Almedalsvecka på Gotland. Se nedan för information om vårt eget seminarium, de vi arrangerar med våra samarbetspartners samt de  vi stödjer.