Hem

Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Mer

Nyheter

Nyheter och aktuella händelser inom Roche Sverige.

 • KiesslingRolf_square

  50 år av forskning ger äntligen resultat

  Karolinska Institutet har länge varit framträdande inom forskningen kring hur vi kan aktivera immunförsvaret mot cancer. Under 60-talet var det pionjärerna Eva och Georg Klein som visade vägen. Idag är det Rolf Kiessling, som har forskat på området under de senaste femton åren, som går i bräschen.

 • JohanssonMikael_square

  Från uppgivenhet till framtidshopp

  Varje år får nästan 4000 personer diagnosen lungcancer. En cancerform som länge varit förknippad med begränsade behandlingsmöjligheter och dålig prognos. Men de senaste åren har förutsättningarna förbättrats för patienterna – och med immunterapi får läkarna ännu ett verktyg till verktygslådan.

 • square_pic_immunterapividcancer2017

  Roche broschyr om immunterapi vid cancer

  Stora förhoppningar knyts till immunterapi vid cancer och vi ser redan mycket bra resultat. För Roche är detta ett centralt utvecklingsområde.  I broschyren ”Immunterapi vid cancer” får du en aktuell introduktion och överblick över området. Vi har ambitionen att ge ut denna årligen. Du hittar den här. 

 • Cancerfondsrapporten_208x208

  Cancerfondsrapporten 2017 - En ny uppdaterad cancerstrategi behövs

  Den 5 april presenterades 2017 års Cancerfondsrapport, den tolfte i ordningen.  I förordet säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström att man i år vill att Cancerfondsrapporten ska ses som ett ”initiativ till att blåsa liv i en nödvändig diskussion om styrningen av svensk sjukvård och behovet av en ny uppdaterad cancerstrategi.” 

 

.