Hem

Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Mer

Nyheter

Nyheter och aktuella händelser inom Roche Sverige.

 • 68866_544x544

  Man får bedriva en bättre vård än andra - men inte en sämre

  Dagens vård lever inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att vården ska ges på lika villkor till alla. Ojämlik vård och hälsa utgör i förlängningen ett hot mot sjukvårdens legitimitet - och förändringar krävs för att vi ska uppnå en jämlik vård i Sverige. 

 • DagLarsson_208x208

  Avsnitt 8 av Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården

  I säsongens sista, tillika åttonde, avsnitt av Sjukvårdspoddens gästas Björn och Jonas av  Dag Larsson (S) oppositionsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. Tillsammans diskuterar de bland annat behovet av nivåstrukturering samt hur sjukvården kan stärkas av ökad samverkan.

 • Sofia_Wallstrom_208x208

  Avsnitt 7 av Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården

  I Sjukvårdspoddens sjunde avsnitt gästas Björn och Jonas av Sofia Wallström som är generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. I ett värdefullt samtal diskuterar de bland annat hur vi kan säkerställa att patienter får tillgång till den bästa möjliga vården och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer jämlik vård.

 • Anders Lonnberg_208x208

  Avsnitt 6 av Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården

  I Sjukvårdspoddens sjätte avsnitt gästas Björn och Jonas av Anders Lönnberg (S) som är regeringens Life science-samordnare. De samtalar om förädlingsvärden och hur innovationer förbilligar utvecklingen, samt hur hemmamarknaden är absolut nödvändig för att få fram kunskap att exportera. Det arbete Anders bedriver är starkt bidragande till att vi ska uppnå bästa möjliga jämlika vård i Sverige.

 

.