Hem

Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Mer

Nyheter

Nyheter och aktuella händelser inom Roche Sverige.

 • Healthy @ Home - Design Thinking competition

  Vårt samhälle förändras i en rasande fart. Innovationstakten och behoven går hand i hand och samhället kämpar för att följa med. Där ökade resurser ofta ses som ett botemedel, är flexibilitet och snabbare upptag av innovation mer passande för att minska gapet mellan behoven och tillgången till lösningar.

 • Roche seminarium om vårdens finansiering

  Gapet ökar mellan medborgarnas förväntningar på sjukvård och de resurser som står till buds. Migration och förändrad demografi ökar trycket ytterligare. I längden kommer detta knappast att vara hållbart. Hur ska politiken agera för att problemen inte ska bli ohanterliga i framtiden? Och kommer frågan om finansiering att bli lika infekterad som migrationsdebatten varit de senaste åren? 

 • Roche i bräschen för framtidens behandling

  I en intervju i tidningen Framtidens Karriär – Läkare berättar Lars Franksson att det var den tydliga inriktningen på innovation som fick honom att lämna sitt arbete som onkolog på Radiumhemmet i Stockholm för att bli en del av Roche. Idag arbetar han som värde- och innovationschef. Roche har idag över 250 utvecklingsprojekt inom skräddarsydd behandling och arbetar för att mer än 2/3 av bolagets läkemedel ska ha ett diagnostiskt test.

 • Seminarium om värde i vården – Värde i vården till vilket pris som helst?

  Det talas allt mer om värde i vården, samtidigt som det är tydligt att resurserna är begränsade. Vad är värde, hur ska det mätas och vem skapas det för? Finns det en motsättning mellan dagens budgetstyrning och värdeskapande? Hur kan life science-bolagen bidra och vilket ansvar har de för att skapa uthålligt värd?

 

.