Hem

Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Mer

Nyheter

Nyheter och aktuella händelser inom Roche Sverige.

 • Roche i bräschen för framtidens behandling

  I en intervju i tidningen Framtidens Karriär – Läkare berättar Lars Franksson att det var den tydliga inriktningen på innovation som fick honom att lämna sitt arbete som onkolog på Radiumhemmet i Stockholm för att bli en del av Roche. Idag arbetar han som värde- och innovationschef. Roche har idag över 250 utvecklingsprojekt inom skräddarsydd behandling och arbetar för att mer än 2/3 av bolagets läkemedel ska ha ett diagnostiskt test.

 • Seminarium om värde i vården – Värde i vården till vilket pris som helst?

  Det talas allt mer om värde i vården, samtidigt som det är tydligt att resurserna är begränsade. Vad är värde, hur ska det mätas och vem skapas det för? Finns det en motsättning mellan dagens budgetstyrning och värdeskapande? Hur kan life science-bolagen bidra och vilket ansvar har de för att skapa uthålligt värd?

 • Kampen mot antibiotikaresistens - ett gemensamt ansvar

  Antibiotikaresistens är en av sjukvårdens största globala utmaningar. I Sverige är situationen med multiresistenta bakterier relativt väl hanterad men på många håll i världen utgör problemet en verklig och högst påtaglig folkhälsofara. För första gången på decennier tas nu samlade initiativ, på både global och nationell nivå, för att tackla den stora utmaningen med antibiotikaresistens, och Roche har en ledande roll i detta arbete på såväl läkemedels- som diagnostiksidan.

 • Seminarium om vårdens finansiering – vad kan vi lära av migrationsdebatten?

  Gapet ökar mellan medborgarnas förväntningar på sjukvård och de resurser som står till buds. Migration och förändrad demografi ökar trycket ytterligare. I längden kommer detta knappast att vara hållbart.

 

.