Hem

Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Mer

Nyheter

Nyheter och aktuella händelser inom Roche Sverige.

 • Rätt behandling till rätt patient i rätt tid

  På resan från small data till big data har Sverige stora möjligheter att vara världsledande. Sverige har en offentlig sjukvård, en lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregister, personnnummer som kopplar samman individ och data, en nationell infrastruktur för biobanker och det finns starka kopplingar mellan forskning och sjukvård på universitetssjukhusen.

 • Livet och diabetes - nytt bloggforum för människor som lever med diabetes

  I dagarna gick den nya mötesplatsen för alla som lever med diabetes live. Livet och Diabetes är skriven av personer som själva lever med eller nära någon med diabetes. Förutom erfarenheter kommer bloggen vara inspirationskälla och en plats för att sprida kunskap.

 • Innovation i fokus i nationell läkemedelsstrategi

  Arbetet med regeringens och SKL:s nya nationella läkemedelsstrategi pågår som bäst och förra veckan träffades samtliga inblandade aktörer för att diskutera hur strategin ska förverkligas. Ett tydligt fokus på innovation och snabb tillgång till nya läkemedel välkomnas av Roche.

 • Nya metoder för kliniska prövningar ger mer effektiv introduktion av cancerläkemedel

  Aldrig tidigare har så många nya läkemedel för att bekämpa cancer introducerats i sjukvården. I takt med att allt fler läkemedel med mycket specifika målinriktade verkningsmekanismer forskas fram, uppstår behov av att hitta nya vägar och modeller för hur dessa läkemedel ska testas i kliniska studier.

 

.