Hem

Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige

För att åstadkomma det behöver vi ha ett tätt samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Mer

Nyheter

Nyheter och aktuella händelser inom Roche Sverige.

 • Kampen mot antibiotikaresistens - ett gemensamt ansvar

  Antibiotikaresistens är en av sjukvårdens största globala utmaningar. I Sverige är situationen med multiresistenta bakterier relativt väl hanterad men på många håll i världen utgör problemet en verklig och högst påtaglig folkhälsofara. För första gången på decennier tas nu samlade initiativ, på både global och nationell nivå, för att tackla den stora utmaningen med antibiotikaresistens, och Roche har en ledande roll i detta arbete på såväl läkemedels- som diagnostiksidan.

 • Seminarium om vårdens finansiering – vad kan vi lära av migrationsdebatten?

  Gapet ökar mellan medborgarnas förväntningar på sjukvård och de resurser som står till buds. Migration och förändrad demografi ökar trycket ytterligare. I längden kommer detta knappast att vara hållbart.

 • Rätt behandling till rätt patient i rätt tid

  På resan från small data till big data har Sverige stora möjligheter att vara världsledande. Sverige har en offentlig sjukvård, en lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregister, personnnummer som kopplar samman individ och data, en nationell infrastruktur för biobanker och det finns starka kopplingar mellan forskning och sjukvård på universitetssjukhusen.

 • Livet och diabetes - nytt bloggforum för människor som lever med diabetes

  I dagarna gick den nya mötesplatsen för alla som lever med diabetes live. Livet och Diabetes är skriven av personer som själva lever med eller nära någon med diabetes. Förutom erfarenheter kommer bloggen vara inspirationskälla och en plats för att sprida kunskap.

 

.