Engagemang

Hälso- och sjukvården, tillsammans med sina samverkanspartners, såsom näringslivet och akademin, strävar efter att gemensamt möta de behov som dagens och morgondagens patienter har. Roche arbetar aktivt för att bistå till en mer resurseffektiv och patientfokuserad hälso- och sjukvård genom sitt engagemang inom några valda fokusområden.

Relaterat