Engagemang

Sjukvårdspodden - Jakten på den jämlika vården | roche.se

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården. I varje avsnitt ger en ny gäst sin syn på jämlik vård och hur vi kan möta regeringens målsättning.

#16 Olle Lundberg - Jakten på den jämlika vården

I det åttonde tillika säsongens sista avsnitt av Sjukvårdspodden träffar Jonas och Björn Olle Lundberg som har lett Kommissionen för jämlik hälsa. Det diskuteras bland annat det slutbetänkande 'Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa' kommissionen överlämnade till Regeringen den 2 juni i år.

#15 Sineva Ribeiro - Jakten på den jämlika vården

I säsongens sjunde avsnitt av Sjukvårdspodden - jakten på den jämlika vården träffar Björn Arvidsson och Jonas Edström, policychefer på Roche, Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Socialstyrelsen

# 14 Olivia Wigzell - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn samtalar om jämlik vård med Olivia Wigzell som är Generaldirektör på Socialstyrelsen. 

cq5dam.thumbnail.500.500

#13 Carl-Johan Sundberg - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar Carl Johan Sundberg som är bla läkare och professor i molekyläroch tillämpad arbetsfysiologi. Jakten på jämlik vård forsätter i detta femte avsnitt av säsongen.

 

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Emelie Nygren Bonnier

#12 Katarina Johansson -  Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Katarina Johansson som är Ordförande i Nätverket mot Cancer.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Västra Götalandsregionen

#11 Ann-Sofi Lodin -  Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Ann-Sofi Lodin som är regiondirektör i Västra Götalandsregionen. Efter all diskussion om regionindelning och vilka eventuella värden det skulle föra med sig eller inte, så är Ann-Sofis perspektiv en viktig pusselbit till en lika bra jämlik vård.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Ung Cancer

#10 Tove Lindahl Greve - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn pratar jämlik vård  med Tove Lindahl Greve som är verksamhetschef på Ung Cancer. De diskuterar systemskiften, hur vi ska vända på perspektiven och varför viktiga frågor som alla håller med om skapar monster som måste tämjas. Jämlik vård är en självklarhet och vi behöver säkerställa att hälso- och sjukvården ger vård som tar hänsyn till alla individers förutsättningar och villkor.

 

 

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

#9 Gabriel Wikstrom - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar i  det första avsnittet i den andra säsongen av Sjukvårdspodden - jakten på den jämlika vården Gabriel Wikström (S), som är Folkhälso-, Sjukvårds- och Idrottminister. Gabriel Wikström lyfter upp frågan om att vi har en splittrad situation när det gäller hur patienter får tillgång till nya behandlingar.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Socialdemokraterna i Stockholm

#8 Dag Larsson - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar, i säsongens sista avsnitt, Dag Larsson (S) oppositionsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. Tillsammans diskuterar de bland annat behovet av nivåstrukturering samt hur sjukvården kan stärkas av ökad samverkan.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Jann Lipka

#7 Sofia Wallström - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Sofia Wallström som är generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. I ett värdefullt samtal diskuterar de bland annat hur vi kan säkerställa att patienter får tillgång till den bästa möjliga vården och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer jämlik vård.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Sveriges Riksdag

# 6 Anders Lönnberg  - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Lönnberg (S) som är regeringens Life science-samordnare. Vi samtalar om förädlingsvärden och hur innovationer förbilligar utvecklingen, samt hur hemmamarknaden är absolut nödvändig för att få fram kunskap att exportera. Det arbete Anders bedriver är starkt bidragande till att vi ska uppnå bästa möjliga jämlika vård i Sverige.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Kristdemokraterna

# 5 Emma Henriksson - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar riksdagsledamoten och Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD). Tillsammans diskuterar de hur patienterna kan ses som en resurs för vården samt hur man kan förbättra möjligheterna att implementera beslut.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Dagens Medicin

# 4 Christina Kennedy  - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Christina Kennedy som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Medicin. De har som mission att förbättra svensk sjukvård och Christina, som hon själv uttrycker det, har lyxen att träffa inflytelserika människor och ställa de frågor hon vill ställa, vilket gör henne till en utmärkt samtalspartner för att bättre förstå hur vi ska uppnå en mer jämlik hälso- och sjukvård.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Stockholms läns landsting

# 3 Daniel Forslund - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Daniel Forslund (L) som är innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Vi pratar om smörgåsbord av möjligheter, frihet att bedriva intraprenörskap och hur Sverige tappar i digitaliseringsracet. Daniels passion och engagemang för förändring och ehälsa har belönat honom med internationella priser. Vi är nyfikna på vilken väg Daniel ser att vi behöver springa för att uppnå en mer jämlik vård.

cq5dam.thumbnail.500.500
foto: Rickard Eriksson

# 2 Heidi Stensmyren - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Heidi Stensmyren som är ordförande i Svenska läkarförbundet. Vi pratar kompetensförsörjning, beslutsmandat och möjligheter med IT-system som register och beslutsstöd. Heidi utstrålar självförtroende och drivs starkt av att skapa en arbets- och verksamhetsmiljö där vårdens personal ska sysselsätta sig med de arbetsuppgifter de är bäst på.

cq5dam.thumbnail.500.500
Foto: Lena Dahlström

# 1 Anders Ekholm - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Ekholm som är vice VD och policychef på Institutet för framtidsstudier. Vi pratar universell proportionalism, reglerauktoritet och faktaresistens. Anders holistiska perspektiv och nyfikna kunskapstörst gör honom till en ovärdelig samtalspartner för att vi ska förstå hur vi kan närma oss en jämlik hälso- och sjukvård.