Engagemang

Säsong 1

Jakten på den jämlika vården

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården. I varje avsnitt ger en ny gäst sin syn på jämlik vård och hur vi kan möta regeringens målsättning.

- I en rad samtal med dem som har bäst insikt – och makt att göra skillnad ställer vi den frågan liksom andra svåra följdfrågor kring hälso-och sjukvården. Vi vill ge dem vi bjuder in utrymme att utveckla sina idéer och vi tror att just poddformatet är alldeles utmärkt för den här typen av samtal. Vi kan tillåta oss att bli lite krångliga att grotta ner oss i intressanta detaljer så att vi, och lyssnarna, verkligen förstår hur våra gäster tänker och resonerar. Det berättar Björn Arvidsson, policychef på Roche läkemedel som tillsammans med kollegan Jonas Edström har startat Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården.

DagLarsson_208x208
Foto: Socialdemokraterna i Stockholm

#8 Dag Larsson - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar, i säsongens sista avsnitt, Dag Larsson (S) oppositionsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. Tillsammans diskuterar de bland annat behovet av nivåstrukturering samt hur sjukvården kan stärkas av ökad samverkan.

Sofia_Wallstrom_208x208
Foto: Jann Lipka

#7 Sofia Wallström - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Sofia Wallström som är generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. I ett värdefullt samtal diskuterar de bland annat hur vi kan säkerställa att patienter får tillgång till den bästa möjliga vården och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer jämlik vård.

Anders Lonnberg_208x208
Foto: Sveriges Riksdag

# 6 Anders Lönnberg  - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Lönnberg (S) som är regeringens Life science-samordnare. Vi samtalar om förädlingsvärden och hur innovationer förbilligar utvecklingen, samt hur hemmamarknaden är absolut nödvändig för att få fram kunskap att exportera. Det arbete Anders bedriver är starkt bidragande till att vi ska uppnå bästa möjliga jämlika vård i Sverige.

emmahenriksson_208x208
Foto: Kristdemokraterna

# 5 Emma Henriksson - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar riksdagsledamoten och Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD). Tillsammans diskuterar de hur patienterna kan ses som en resurs för vården samt hur man kan förbättra möjligheterna att implementera beslut.

ChristinaKennedy_208x208
Foto: Dagens Medicin

# 4 Christina Kennedy  - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Christina Kennedy som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Medicin. De har som mission att förbättra svensk sjukvård och Christina, som hon själv uttrycker det, har lyxen att träffa inflytelserika människor och ställa de frågor hon vill ställa, vilket gör henne till en utmärkt samtalspartner för att bättre förstå hur vi ska uppnå en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Daniel Forslund_208x208
Foto: Stockholms läns landsting

# 3 Daniel Forslund - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Daniel Forslund (L) som är innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Vi pratar om smörgåsbord av möjligheter, frihet att bedriva intraprenörskap och hur Sverige tappar i digitaliseringsracet. Daniels passion och engagemang för förändring och ehälsa har belönat honom med internationella priser. Vi är nyfikna på vilken väg Daniel ser att vi behöver springa för att uppnå en mer jämlik vård.

HeidiStensmyren_208x208
foto: Rickard Eriksson

# 2 Heidi Stensmyren - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Heidi Stensmyren som är ordförande i Svenska läkarförbundet. Vi pratar kompetensförsörjning, beslutsmandat och möjligheter med IT-system som register och beslutsstöd. Heidi utstrålar självförtroende och drivs starkt av att skapa en arbets- och verksamhetsmiljö där vårdens personal ska sysselsätta sig med de arbetsuppgifter de är bäst på.

AndersEkholm_208x208
Foto: Lena Dahlström

# 1 Anders Ekholm - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Ekholm som är vice VD och policychef på Institutet för framtidsstudier. Vi pratar universell proportionalism, reglerauktoritet och faktaresistens. Anders holistiska perspektiv och nyfikna kunskapstörst gör honom till en ovärdelig samtalspartner för att vi ska förstå hur vi kan närma oss en jämlik hälso- och sjukvård.