Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om skydd av personuppgifter från F. Hoffmann La-Roche AG

Tack för att du besöker en Roche webbplats eller har kontakt med oss via e-post.

Vi förstår att det är mycket viktigt att skydda personuppgifterna för dem som besöker vår webbplats. Därför har vi vidtagit alla åtgärder som behövs för att uppfylla legala krav på skydd av personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk personuppgiftslag (PUL).

Vår webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. För att få tillgång till webbplatsen behöver du först skapa ett konto. Du kommer att ombes att uppge bl.a. namn, yrke, specialitet, e-postadress och stad. Dessa uppgifter kommer att stämmas av mot Roches CRM-system (Customer Relationship Management) som i sin tur är kopplat till HSAR, Hälso- och sjukvårdens Adressregister, som ägs och förvaltas av IMS Health. Avstämningen görs i syfte att säkerställa att endast hälso- och sjukvårdspersonal får tillgång till webbplatsen.

Denna policy gäller personuppgifter som samlas in från vår webbplats och i samband med kommunikation med Roche (t.ex. e-post och andra onlineverktyg). Policyn gäller inte personlig information som samlas in genom resurser och kommunikation utanför Internet, förutom då sådan personlig information sammanställs med personuppgifter som samlats in online av Roche. Policyn gäller inte heller tredje parters onlineresurser till vilka Roches webbplats kan länka, eftersom Roche inte har kontroll över deras innehåll eller deras behandling av personuppgifter.

Vi samlar bara in uppgifter som gör att du kan identifieras om du väljer att uppge dessa för oss. Personuppgifter sparas endast under den tid de äger aktualitet och företaget har behov av uppgifterna. Vi delar inga uppgifter som gör att du kan identifieras av tredje parter för deras marknadsföringsändamål om du inte uttryckligen har gett oss tillstånd att göra detta. Vänligen läs denna integritetspolicy om skydd av personuppgifter om du vill veta mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information på Internet.

Insamlade uppgifter

Roche använder huvudsakligen följande metoder för att samla in personuppgifter via Internet:

Uppgifter vi får

Personuppgifter: När du skapar ett konto hos oss samlar vi in personuppgifter om dig som gör att du kan identifieras (bl.a. namn, yrke, specialitet, e-postadress och stad). Personuppgifter samlas också in från vår webbplats i samband med kommunikation med Roche (t.ex. e-post och andra onlineverktyg).

Sammanlagd information: I vissa fall avlägsnar vi personidentifikation från uppgifter du uppger för oss och behåller uppgifterna i sammanlagd form. Vi kan kombinera dessa uppgifter med annan information som tas fram anonymt, sammanlagd statistisk information (t.ex. antalet besökare, domännamn för besökarens internetleverantör) som kan hjälpa oss förbättra våra produkter och tjänster.

Automatiskt insamlade uppgifter

Vi får automatiskt vissa typer av uppgifter när du använder vår webbplats och från vissa e-postmeddelanden som kan utväxlas mellan dig och oss. De automatiserade tekniker som vi använder kan vara bland annat loggar för webbservrar/IP-adresser, kakor (cookies) och webbfyrar (web beacons).

Analytiska tjänster. En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas varje gång du använder Internet. All datoridentifiering på Internet sker med hjälp av IP-adresser, som gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. Roche samlar in IP-adresser för systemadministration och rapporterar sammanlagd information till dotterbolag och affärspartners och/eller säljande bolag för att genomföra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besöksstatistik. Genom att du loggar in på webbplatsen kan Roche också följa dina enskilda aktiviteter på webbplatsen. Syftet med detta är att kunna förse dig med skräddarsydda tjänster och erbjudanden anpassade till din användarprofil.

Cookies. En ”cookie” är en liten textbaserad datafil som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies ger servern en unik identifiering av din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi lagra information på servern som ger dig en bättre webbupplevelse och oss möjlighet att göra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besöksstatistik. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna så att läsaren inte gör det eller så att du meddelas när en cookie skickas till din dator. Men kom ihåg att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

Web beacons. För vissa webbsidor eller e-postmeddelanden kan Roche använda en vanlig internetteknik som kallas "web beacon" (också känd som ”action tag” eller ”clear GIF”- teknologi). Web beacon gör det lättare att analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta t.ex. antalet besökare eller hur många besökare som klickar på viktiga element på en webbplats.

Web beacons, cookies och andra spårningstekniker används för att samla in mer information om hur du använder webbplatsen och/eller interaktiva e-postmeddelanden. Syftet är att förbättra användbarheten för dig. Genom att du frivilligt lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras, t.ex. genom att registrera dig eller skicka e-post, kan dessa automatiska spårningstekniker användas.

Dina val / rättigheter

Roche Online är öppen för sjuk- & hälsovårdpersonal och är i tillägg helt gratis. Som medlem i Roche Online får du automatiskt våra nyhetsbrev. Du kan du när som helst säga upp prenumerationen genom att följa de instruktioner som medföljer varje kommunikation eller utgåva. Om du väljer att sluta prenumerera på en tjänst eller en kommunikationsform gör vi vårt bästa för att snabbt ta bort dina uppgifter, men vi kan behöva mer information innan vi kan behandla din begäran. Du kan när som helst ändra eller radera din profil genom att gå in på din profil, men du behöver vara inloggad för att göra detta. Tjänsterna på webbplatsen kommer inte längre att vara tillgängliga för dig efter att du raderat din profil. 

Roche AB, org.nr. 556038-3100, med adress Liljeholmsstranden 5, Box 47327, 100 74 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill veta vilka personuppgifter som behandlas om dig kan du skicka en skriftlig, undertecknad ansökan till Roche.

Säkerhet

Roche använder teknik och säkerhetsåtgärder, regler och andra förfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förlust eller förstöring. För att dina uppgifter ska kunna hållas konfidentiella använder Roche även brandväggar av industristandard och lösenordsskydd. Men du ansvarar ändå själv för att se till att den dator du använder är säker och skyddad mot sabotageprogram, t.ex. trojaner, datorvirus och datormaskar. Du är medveten om att utan tillräckliga säkerhetsåtgärder (t.ex. säker konfiguration av webbläsaren, ett aktuellt antivirusprogram, en personlig brandvägg, ingen användning av program från osäkra källor) finns det risk för att data och lösenord du använder för att förhindra åtkomst till dina data kan avslöjas för obehöriga tredje parter.

Datadelning och dataöverföring

Roche och våra samarbetspartners i olika delar av världen som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning använder alla uppgifter som kan identifiera dig som du väljer att lämna ut. Syftet är att tillgodose dina önskemål. Alla dessa företag måste följa villkoren i denna policy för skydd av personuppgifter. Vissa av uppgifterna kan lagras eller behandlas i datorer inom andra jurisdiktioner, t.ex. i USA, där lagstiftningen om skydd av personuppgifter kan skilja sig från den i det land där du bor. I dessa fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder används som innebär att registerföraren i det landet måste upprätthålla ett skydd för personuppgifter som motsvarar skyddet i Sverige.

Uppgifterna används också för olika HR-ändamål (resultatstyrning, tjänstetillsättningar och utvecklingsåtgärder) och gör det lättare för oss att förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Informationen hjälper oss också att göra en individuell anpassning av viss kommunikation med dig om tjänster och erbjudanden som kan intressera dig.

Roche kan även dela data om dig som gör att du kan identifieras med olika företag eller konsulter som utför tekniskt underhåll eller genomför affärstransaktioner för vår räkning. Det kan vara att erbjuda kundtjänster eller att skicka marknadsföringsmeddelanden om våra produkter, tjänster och erbjudanden.

Vi kan även lämna ut personlig identifierbar information för följande ändamål:

a) I samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av den verksamheten uppgifterna tillhör.

b) Efter lämplig begäran från behöriga offentliga myndigheter eller om tillämplig lagstiftning, domstolsbeslut eller statliga bestämmelser kräver detta.

c) Om det krävs för företagsrevisioner eller för att utreda eller reagera på klagomål eller hot mot säkerheten.

Vi lämnar inte ut dina personliga uppgifter till tredje part för direktreklam. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra uppgifter om identifierbara personer som lämnas till oss på våra webbplatser till tredje parter för deras direktmarknadsföring, annat än om vi tydligt har förvarnat dig om detta och du uttryckligen har godkänt att dina uppgifter får delas på detta sätt.

E-posta en vän eller kollega. Du kan du välja att skicka en länk eller ett meddelande till en vän eller kollega som hänvisar till en Roche-webbplats. E-postadresser till vänner som du anger kommer att användas för att skicka vännen information för din räkning och kommer inte att samlas in eller användas av Roche eller tredje parter för andra ändamål.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till många olika webbplatser som kan erbjuda information som är användbar för våra besökare. Denna integritetspolcy om skydd av personuppgifter gäller inte för dessa webbplatser, och vi rekommenderar att du kommunicerar direkt med dem som står bakom webbplatserna om du vill ha information om deras policy för skydd av personuppgifter.

Meddelande till användare av företags- eller yrkesinriktade webbplatser

Om du har en affärsrelation eller yrkesmässig relation till Roche kan det hända att vi använder uppgifter som du lämnar på vår webbplats för att uppfylla dina önskemål och utveckla vår affärsrelation till dig och de enheter du företräder. Vi kan också dela uppgifter med tredje parter när vi agerar för din räkning.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Roche kan med jämna mellanrum komma att se över denna policy om skydd av personuppgifter online. Alla ändringar av policyn kommer att visas på denna sida. Om du fortsätter använda vår webbplats efter att vi har meddelat en ändring innebär det att du samtycker till att nya uppgifter du lämnar används i enlighet med de ändringar som meddelats av Roche. Denna policy om skydd av personuppgifter gäller från och med den 1 juni 2015.

Kontakta Roche

Om du har frågor eller vill att Roche ändrar eller raderar din profil på vår portal för hälso- och sjukvårdspersonal RocheOnline.se, kontakta oss skriftligen (via vanlig post) på följande adress:

Roche AB
Att: Digital Manager
Liljeholmsstranden 5
Box 47327, 100 74 Stockholm
Sverige

Om inget annat uttryckligen anges gäller detta meddelande om skydd av personuppgifter webbplatser för F. Hoffmann-La Roche Ltd eller F. Hoffmann-La Roche Ltd Websites.