Karriär

"Det är mycket givande och veta att det jag och mina team arbetar med varje dag gör skillnad för patienter" 

Namn: Nazli Sahafi
Bakgrund: Magisterexamen i biomedicin och MBA
Bor: Vasastan, Stockholm
Fritidsintresse: Träning, framförallt löpning och yoga samt att träffa familj och vänner.

Nazli Sahafi är Commercial Operations Director på Roche, vilket betyder att hon har ett övergripande ansvar för försäljning, men även för service och support på Roche Diagnostics.

- Jag hade hört mycket bra om Roche innan jag började jobba här och nu när jag är på plats så vet jag att det stämmer. Det är ett företag som erbjuder en inspirerande och motiverande miljö där du har möjligheter till utveckling, säger Nazli Sahafi.

Hon tycker också att Roche är ett företag som drivs av passion för att hjälpa människor och rädda liv. Den internationella verksamheten och kontakten med andra länder är stimulerande. I sitt arbete har hon dagligen kontakt med kollegor världen över. Nazli Sahafi drivs själv av att få arbeta i en omväxlande miljö där arbetet går ut på att förbättra den vård patienter får i hela vårdkedjan, där diagnostiska lösningar spelar en viktig roll.

- Det är mycket givande och veta att det jag och mina team arbetar med varje dag gör skillnad för patienter. De flesta av oss har någon gång kommit i kontakt med sjukvården antingen genom att vara patient själva eller via en närstående. Det är motiverande att ha ett yrke där målet är att förbättra vården med patienten i fokus. Det gör vi genom att ha innovativa lösningar tillsammans med analyser som ger ökat medicinskt värde. Ett exempel är individanspassade behandlingar: tänk att som cancerpatient kunna få en medicin som med säkerhet kommer verka på tumören. Kan låta som en utopi, men det är redan verklighet för vissa cancerformer och forskning pågår för att fler ska kunna få skräddarsydda behandlingar. 

Samarbetet med mina likasinnade och engagerade kollegor är också en stark motivationsfaktor och Nazli berättar om sin första riktiga kontakt med företaget, då hon var på intervju:

- Jag möttes av enormt drivna och professionella människor, i alla led. Jag kände verkligen att här är det en kreativ och dedikerad atmosfär, och den känslan har hållit i sig, så känner jag än i dag.

 

”Ständig dialog med alla intressenter”

Namn: Lars Franksson
Bakgrund: Specialistläkare i onkologi, disputerad på KI
Bor: Stockholm
Familj: fru, tre vuxna söner
Fritidsintressen: sport, träning, familj och vänner

Lars Franksson är Värde- och Innovationschef på Roche. Det var den tydliga inriktningen på innovation som fick läkaren Lars Franksson att lämna sitt arbete som onkolog på Radiumhemmet i Stockholm för tio år sedan och bli en del av Roche.

- Roche är världsledande inom Life Science med en unik innovationsmodell för nya läkemedel diagnostik och medicinsk informatik och det är otroligt stimulerande att få vara en del av det. Här har jag tillsammans med mina kollegor och i samarbete med vården chans att bidra till att ännu fler patienter får den hjälp de behöver.

Lars har haft många olika roller inom Roche och har arbetat både som medicinskt ansvarig, marknadschef men också under senare tid, med frågor om hur man på bästa sätt kan föra ut godkända läkemedel till patienterna och hur de ska prissättas.

- Vi har en ständig dialog med våra myndigheter och betalare om hur vi ska värdera våra läkemedel. Den dialogen är mycket stimulerande men också utmanande. Här pågår en kontinuerlig utveckling där många frågor också kan få en politisk och värderingsmässig vinkel som det gäller att förhålla sig till. Det är med andra ord mycket stimulerande, tycker i alla fall jag, säger Lars och ler brett.

Lars uppdrag som Värde- och Innovationschef innebär att han ska försöka se i kristallkulan hur Roche som företag kan förbereda sig för framtiden: Vilka nya lagar kan vi förvänta oss inom läkemedelsområdet? Hur kan Roche bidra till att Sverige behåller sin starka position inom forskning och utveckling? Vad kommer framtidens patienter, läkare och betalare fråga efter och behöva? Det är några av de frågor han nu arbetar med.

- Arbetet på Roche har verkligen inneburit fantastiska möjligheter att utvecklas där jag har fått utgå ifrån mitt kunnande och min nyfikenhet. Men mest av allt uppskattar jag kollegorna och den varma och öppna attityden som finns här.

- Vi för ständiga diskussioner internt och med våra intressenter. Det känns som om vi befinner oss mitt i en mycket spännande vetenskaplig medicinsk utveckling som skapar stora värden för både patienter, vårdgivare, betalare och företag. Vi har idag fantastiska möjligeter att hjälpa patienter som vi, för säg 5 till 10 år sedan, inte kunde drömma om att ge någon bra behandling. Men vi behöver föra en dialog med vår omgivning och samarbeta så att dessa framsteg också når ut till patienterna så fort som möjligt. Här finns fortfarande en hel del att göra, avslutar Lars Franksson.