Kontakt

Roche Diagnostics Scandinavia AB

Postadress: Box 147, 161 26 Bromma
Besöksadress: Karlsbodavägen 30
Växel: 08-404 88 00, Fax: 08-98 44 42

För beställningar, leveranser och frågor gällande fakturor:
Telefon: 08-404 88 71
Fax: 08-404 88 75
E-post: roche.kundsupport@roche.com

För teknisk support och felanmälan gällande produkter inom:
Patologi
Telefon: 08-404 88 72
E -post: emea.tcceurope@roche.com eller bromma.tdsupport@roche.com

Forskning och molekylärdiagnostik
Telefon: 08-404 88 73
E -post: bromma.asmdsupport@roche.com

Centrallaboratorier och patientnära tester
Telefon: 08-404 88 74
E-post: bromma.pdsupport@roche.com

Accu-Chek Kundsupport

Telefon: 020-41 00 42
E-post: info@accu-chek.se


CoaguChek Kundsupport

Telefon: 020-45 65 00

Pressförfrågningar
Kommunikationschef, Helen Krut
Telefon direkt: 08-404 88 25
Mobil: 076-107 52 11
E-post: helen.krut@roche.com

Personaladministratör
Telefon:
 0729-819049

Roche AB

Postadress: Box 47327, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsstranden 5
Växel: 08-726 12 00, Fax: 08-744 06 81
E-post: roche_ab.sweden@roche.com

Vänligen notera att e-postadressen inte ska användas för rapportering av biverkningar eller medicinska frågor. Kontakta ditt vårdteam om dina kommentarer gäller ditt personliga hälsotillstånd och/eller medicinska frågor.


För läkare med medicinska frågor:

Telefon: 08-726 1200
E-post: sverige.medinfo@roche.com

Pressförfrågningar
Kommunikationschef, Tommy Ringart
Telefon direkt: 08-726 12 39
Mobil: 070-562 11 40
E-post: stockholm.press@roche.com


Personaladministratör

Telefon: 08-726 12 17
E-post: roche_ab.sweden@roche.com

Webbansvarig
E-post: stockholm.webmanager@roche.com

 

 

 

Roche har två dotterbolag i Sverige

Roche AB (läkemedel) och Roche Diagnostics Scandinavia AB (diagnostik).

Läs mer om oss