Om Oss

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Kraftsamla är ett av flera initiativ som Roche tagit för att medverka till en förändring. Vår förhoppning är att sprida goda exempel och skapa möjligheter att utbyta erfarenheter och synpunkter och vara en länk och kontaktyta mellan olika aktörar som vill göra skillnad i denna viktiga fråga. 

Klicka här för att prenumerera på Kraftsamla

Innovationsbrevet är ett nyhetsbrev från Roche, ett forskande diagnostik- och läkemedelsföretag. För Roche är innovationer – nya affärsidéer, produkter och tjänster – avgörande för en utveckling som gör att vi kan klara av vårdens stora utmaningar. För att inspireras uppmärksammar vi innovationer och framtidsspaningar.

Klicka här för att prenumerera på Innovationsbrevet