Om Oss

Integritet, mod och passion

Att arbeta för Roche betyder mer än att bara ha ett jobb. För oss innebär det en daglig skyldighet att behålla vår personliga integritet, tänka djärvt och brinna för att förbättra sjukvården.

Tre värderingar bär upp vår kultur och främjar vår strävan att hjälpa människor att uppnå god hälsa och livslängd. Vi strävar efter att förkroppsliga dessa värderingar i allt vi gör.

  • Integritet: Vi är öppna, ärliga, etiska och genuina.
  • Mod: Vi har entreprenörsanda  och tar därmed risker, sträcker oss bortom gränser och experimenterar.
  • Passion: Vi använder vår drivkraft och vårt engagemang för att entusiasmera, engagera och inspirera andra.