Lungcancer

I Sverige får cirka 4000 personer diagnosen lungcancer varje år ⁽¹⁾. Men tack vare forskning finns det idag hopp om tidigare upptäckt och bättre behandlingar som kan rädda fler liv.

Lungcancer är den cancertyp som skördar flest liv i världen. Kvinnor och män drabbas lika ofta. De flesta som får diagnosen är över 60 år. Chansen att överleva ökar ju tidigare sjukdomen upptäcks. Men drygt två tredjedelar av all lungcancer upptäcks först när den hunnit sprida sig till andra delar av kroppen, och då är den svårare att behandla (2)

Prognosen vid lungcancer beror på flera olika faktorer, bland annat:

  • vilket stadium tumören är i

  • tumörtyp

  • hur patienten mår

  • val av behandling

  • olika tumörbiologiska egenskaper

Prognosen har förbättrats över tid, bland annat tack vare modern strålbehandling och läkemedel som riktar in sig mot specifika cancerceller eller som stärker immunförsvaret (immunterapi).

Lungcancer delas in i olika stadier utifrån tumörens storlek och om den har spridit sig. Indelningen fungerar som en vägledning inför val av behandling och bedömning av patientens prognos.

De fyra sjukdomsstadierna:

  • Stadium 1 – tumören är högst 3 cm i diameter och har inte spridit sig utanför lungan eller luftrören

  • Stadium 2 – tumören är över 3 cm i diameter, men högst 7 cm och har inte spridit sig utanför lungan eller luftrören

  • Stadium 3 – cancern har spridit sig (metastaserat) till närliggande vävnad eller till en eller flera lymfkörtlar

  • Stadium 4 – cancern har spridit sig till andra organ i kroppen

Lungcancer är inte en enda sjukdom, utan ett samlingsnamn för cancer som drabbar lungorna. Indelningen bygger på cancercellernas utseende och ursprung. De två huvudgrupperna är småcellig lungcancer, SCLC, och icke-småcellig lungcancer, NSCLC, som utgör cirka 80 procent av alla lungcancerfall. Icke-småcellig lungcancer delas sedan in i flera undergrupper, där de vanligaste är adenocarcinom, skivepitelcancer och storcellig cancer. 

Hur lungcancer behandlas beror på vilken typ av tumör det är, vilken storlek tumören har, om cancern har spridit sig och hur patienten mår i övrigt. Tidig upptäckt är avgörande för möjligheten att bli frisk. 

Idag har vi större förståelse för vad som sker i lungcancerceller, hur immunsystemet kan påverka lungcancer och hur vi ska agera på den här nya kunskapen. Genom att låta forskning inom diagnostik och läkemedel samverka hjälper Roche till att driva utvecklingen framåt mot allt merbehandlingsmetoder för lungcancerpatienter. Lungcancer är fortfarande en komplex sjukdom, men forskning bidrar ständigt till nya framsteg. 

kan du läsa mer om vad Roche gör för forskningen inom cancer.

Källor

  1. Cancerfonden, Cancerfondsrapporten 2017

Läs också

KontaktRoche i världenlinkedintwitterinstagramyoutubeOm RocheFokusområdenSamarbetenJobba hos ossStoriesIntegritetspolicyJuridisk information