Hösten 2016 lanserade Roche Sjukvårdspodden - Jakten på den jämlika vården genom åtta avsnitt där Jonas Edström och kollegan Björn Arvidsson förde dialog med beslutsfattare och opinionsbildare om hur vi kan uppnå regeringen vision om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och hur vi får en jämlik vård. 

En andra säsong

Den första säsongen följdes av en andra säsong under våren 2017, där nya perspektiv på samma frågeställning belystes av patientföreträdare, vårdprofessioner och avslutades med ett samtal med utredaren Olle Lundberg som samtidigt lämnade sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.

Roche vann ett globalt pris (Polaris) för sin podcast och hamnade på fjärde plats i sin kategori i Daytonas Stora Podcastpriset 2017.

-”De två första säsongerna var en jakt på olika perspektiv om hur jämlikheten ser ut i svensk hälso- och sjukvård. Med sexton olika perspektiv tycker vi att vi skapade en bred bild, där vi också såg en stark enighet av vilka utmaningar som behöver lösas. Nu vill vi i tredje säsongen komma längre, och på riktigt skapa en förändring.” säger Jonas Edström, som leder dialogen i podden.

En ny riktning

Med ny riktning - Kraftsamla för en jämlik vård - men fortsatt fokus på att nå en god och jämlik vård i Sverige, fortsatte Sjukvårdspodden med en tredje säsong. Jonas Edström faciliterar i denna säsong viktiga samtal mellan patientföreträdare och beslutsfattare.

Du kan lyssna på Sjukvårdspodden på iTunes och Acast