Jakten på den jämlika vården

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården. I varje avsnitt ger en ny gäst sin syn på jämlik vård och hur vi kan möta regeringens målsättning.

- I en rad samtal med dem som har bäst insikt – och makt att göra skillnad ställer vi den frågan liksom andra svåra följdfrågor kring hälso-och sjukvården. Vi vill ge dem vi bjuder in utrymme att utveckla sina idéer och vi tror att just poddformatet är alldeles utmärkt för den här typen av samtal. Vi kan tillåta oss att bli lite krångliga att grotta ner oss i intressanta detaljer så att vi, och lyssnarna, verkligen förstår hur våra gäster tänker och resonerar. Det berättar Björn Arvidsson, policychef på Roche läkemedel som tillsammans med kollegan Jonas Edström har startat Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården.