#1 Anders Ekholm - Jakten på den jämlika vården

Sjukvård är antagligen det svåraste som mänskligheten valt att hålla på med

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Ekholm som är vice VD och policychef på Institutet för framtidsstudier. Vi pratar universell proportionalism, reglerauktoritet och faktaresistens. Anders holistiska perspektiv och nyfikna kunskapstörst gör honom till en ovärdelig samtalspartner för att vi ska förstå hur vi kan närma oss en jämlik hälso- och sjukvård.

Anders har tidigare konstaterat att jämlik hälsa kräver en ojämlik vård. Det kan låta experimentellt, men innebörden är att vi inte ska eftersträva en processuell jämlikhet, utan istället göra åtgärder där vi vet att vi gör skillnad.

- Vi sitter och tjatar om reformer, idéer och åtgärder som vi vet har liten påverkan. Och vi förbjuder åtgärder eller sätt att arbeta som vi vet har stor påverkan, konstaterar Anders.

- För att vi ska förbättra hälsan så mycket som möjligt så krävs det att vi gör åtgärder på individnivå. Det är ju inte en förort eller ett sjukhus som blir sjukt. Och inte ett sjukhus eller en vårdcentral som producerar hälsa, utan det är ju de myriader av möten mellan patienter och professionen som kommer att producera hälsa. Och framförallt så är ju hälsa i hög utsträckning determinerad av din livsstil, fortsätter han.

En viktig orsak till hälsa är hur vi upplever vår egen situation. Vi har en bias mot att se mer av det negativa idag, jämfört med det positiva idag. Det ger oss en lite dystrare bild av nuet än som faktiskt är objektivt sann. 

- Det sköna är ju att det finns inget folk i något ställe i hela världen, i någon tid, som egentligen har haft det bättre än vad vi har just nu här i Norden. Vi har det hur bra som helst - men vi upplever inte riktigt att det är så bra. Vi har en syn på att det var bättre förr vilket är märkligt, säger Anders.

- Det kommer att bli väldigt mycket bättre. Mänskligheten har aldrig någonsin lagt ner så mycket tid på att forska, på att ta fram nya metoder, nya läkemedel, och sätt att sköta hälsa.

Vägen framåt är inte enkel. Det tar i snitt sjutton år från det att vi vet vad som är den bästa åtgärden till att det blir den faktiskt vanligaste metoden. Samtidigt måste vi utmana rådande system och regler för att anamma innovationen på riktigt.

- Man måste bryta mot regler för att utveckla någonting. Regler är alltid definierade femton år tidigare ur världen så som den såg ut, och som vi tyckte då. Så den nya världen måste hitta på nya sätt att göra, och sen så kan vi ur den nya praxisen hitta på nya regler.

#1 Anders Ekholm - Jakten på den jämika vården