#4 Christina Kennedy - Jakten på den jämlika vården

Vi föser ihop människor som behöver prata med varandra

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Christina Kennedy som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Medicin. De har som mission att förbättra svensk sjukvård och Christina, som hon själv uttrycker det, har lyxen att träffa inflytelserika människor och ställa de frågor hon vill ställa, vilket gör henne till en utmärkt samtalspartner för att bättre förstå hur vi ska uppnå en mer jämlik hälso- och sjukvård.

I en ovan roll ”på andra sidan om frågorna” berättar Christina om synen på sitt eget inflytande och var på Dagens medicins maktlista hon skulle placera sig – om hon fick. Hon talar öppenhjärtigt om hur hon kan bli frustrerad när det finns en otålighet i publiken över att få svar på sina frågor och hon inte förmår panelisterna att svara.

-Man tänder en ficklampa nånstans i ett hörn där det ligger smuts. Och så tar man fram en mopp. Sedan städar man bort smutsen, beskriver Christina sitt och kollegornas grävarbete.  Balansen mellan att framhäva det som inte fungerar och de goda exempel som andra kan följa är viktigt. Dagens medicin delar årligen ut priser till vårdens förnyare och utser bästa sjukhus. Samtidigt rapporterar de om orättvisor och ojämlikhet.

- Att skriva artikeln ”Det är stora skillnader i …” är ganska lätt. Vi skulle kunna publicera flera om dagen, uttrycker Christina. Det är inget unikt för sjukvården. Ingen vill att det ska vara dåligt, fortsätter hon.

Dagens medicin driver förutom tidskriften och dess webbversion, även seminarieverksamhet under namnet DM Agenda.  Där kan de jobba långsiktigt med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare och opinionsbildare och erfar att frågan om jämlik vård är stor. Många engagerar sig i sjukvården för att man vill göra skillnad, och då är jämlikhetsfrågan väsentlig.

-Det är lyxigt för mig att få träffa dessa människor och ställa de frågor jag vill ställa. Vi arbetar långsiktigt och kan se förändringen över tid. Det här är människor som vill någonting. De vill förändra.  De sprider ringar på vattnet runt omkring sig och ser till att tankar föds och lever vidare. Jag är privilegierad att få träffa och prata med de här människorna, säger Christina ödmjukt.

Om just jämlikhet finns en stor konsensus. Till viss del på grund av att det är ett brett och tänjbart begrepp. Det är inget ställningstagande. Ingen är emot.

-Det viktigaste är att vi uppnår lika bra jämlik vård och inte lika dålig, säger Christina med eftertryck.

#4 Christina Kennedy - Jakten på den jämlika vården