#3 Daniel Forslund - Jakten på den jämlika vården

Vi har samlat på oss en teknisk skuld

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Daniel Forslund (L) som är innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Vi pratar om smörgåsbord av möjligheter, frihet att bedriva intraprenörskap och hur Sverige tappar i digitaliseringsracet. Daniels passion och engagemang för förändring och ehälsa har belönat honom med internationella priser. Vi är nyfikna på vilken väg Daniel ser att vi behöver springa för att uppnå en mer jämlik vård.

Det har inte undgått någon som är engagerad i vårddebatten om att Daniel brinner för vårdens digitala omvandling.

- Digitaliseringen är en jämlikhetsreform. Vi tvingar idag patienter att besöka vården på sjukvårdens villkor. Digitaliseringen skapar möjligheten till en jämlik vård, men också möjligheten att möta patienterna på olika sätt. Det är patientens behov som är i fokus.”, säger Daniel och fortsätter “Äntligen kan vi skapa lite valfrihet även i kontaktmetoderna. Många sitter i väntrummet fast de inte behöver vara där. Det blir ett smörgåsbord med olika möjligheter.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

- Vi (Sverige) är en föregångare på många sätt. Vi var tidigt ute och vi ligger i en tätklunga globalt, men ganska många av våra grannländer börjar köra ikapp och ibland om oss. Då behövs en kraftsamling.

- Många går och väntar på ett magiskt trollspö som löser allting. Visionen om att vara bäst på ehälsa 2025 är en fin vision, men den är idag tunn på konkretion. Det är nu det intressanta startar när vi ska gå från vision till konkretion.

Fram till idag har vi förlitat oss på kvalitetsregister och Öppna jämförelser för att kunna utvärdera och monitorera vårdens erbjudanden.

- Dagens kvalitetsregister har gjort mycket nytta. Men man ska komma ihåg att de kom till för att vårdens egna system inte höll måttet. Därför är de en nödlösning. Nu när man tänker framåt och ska skapa en ny informationsmiljö försöker vi bygga ett system som automatiskt genererar och överför data. Tidigare tappade vi tempo och riskerade att mata in fel eller mata in försent.  Det är viktigt att vi har dagsfärska siffror.

Flera utredningar och högre röster talar för att vårdens professioner behöver frigöras från administration och ges tid och förtroende till att vara delaktiga i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

- Tveklöst ska de ges större frihet! Vi kväver mycket av deras idékraft och initiativförmåga. Om det är någon som är expert på vad som behövs utvecklas så är det de som jobbar i vården.” uttrycker Daniel och förtydligar fokus för arbetet “Innovation av hur vi arbetar, hur vi bemöter patienten, hur vi finansierar vården. Vi måste skapa frihet för förändring. Då handlar det om att mäta kvalitet och utfall på andra sätt. Då behövs frihet och mångfald. Vi måste utmana och utmanas hela tiden.

Det råder ingen tvekan om innovationslandstingsrådets mission när Daniel berättar om den inställning som förväntas.

- Jämlikheten kräver utveckling.

#3 Daniel Forslund - Jakten på den jämlika vården