#5 Emma Henriksson - Jakten på den jämlika vården

Vi ska vara en röst för de som inte har en röst själva

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Emma Henriksson (KD) som är ordförande i Riksdagens socialutskott. Vi pratar om hur patienterna behöver involveras, IT-stöden stärkas och hur följsamhet är bra, men att nyfikenhet och upptäckarlusta i vårdmötet behövs för att skapa en lika god jämlik vård.

Emma visar med tydlighet att patienternas ställning behöver stärkas och att många försök av sjukvården till att nå ut till fler bara leder till ökad ojämlikhet, där klyftorna till de svagaste rösterna blir större.

- Det är viktigt att vi ser patienten som en resurs i vården. Och att få möjlighet att använda de resurserna är värdefullt för vården, säger Emma och beskriver hur hon som lagstiftare kan bidra.

- Det ska finnas ett bra lagskydd över vad man har rätt till. Att inte bara få rättigheter när du kan hitta dina vägar genom systemet. Utan att systemet ska hjälpa dig. Lotsa dig.

- Det är viktigt att vi som lagstiftare är lyhörda och tar till oss information från de som inte orkar söka upp oss. De som inte har kraften, fortsätter hon.

För att uppnå en lika god jämlik vård är det viktigt att utveckla vårdmötet. Patientens rättigheter, möjligheten till god kommunikation och vårdgivarens kompetens är avgörande.

- Det finns en stor potential i hur patientlagen är utformad idag. Utförarna har ett stort ansvar att vara lyhörda. Det handlar om att patienterna ska få en god vård, inte att vi ska ge en god vård.

- Vi måste också inse att det är människor i vårdmötet. Och människor är felbara. Det finns en gräns för hur mycket information vi kan hålla i huvudet samtidigt. Det går inte att alltid vara uppdaterad på allting. Framförallt inte inom de områden där utvecklingen går fort, säger hon och fortsätter.

- Vi kan aldrig ersätta vården digitalt. Men digitalisering kan hjälpa till så att vi får ut mycket mer av vården.” uttrycker Emma.

Samtalet berör också vilka andra länder som kan ses som föregångare, hur vården bör organisera sig, värdet av bra kvalitetsregister och resursfördelning.

- Jämlikhet kommer aldrig ske per automatik. Och det handlar inte om att alla ska få samma sak. Det som är lika behöver inte vara jämlikt. Att få samma erbjudande är bra men inte tillräckligt. För att det ska ge samma goda vård ska det vara olika erbjudanden, säger Emma.

“Det måste vara samma höga kvalitet på vården. Där får vi aldrig tumma.”

#5 Emma Henriksson - Jakten på den jämlika vården