#2 Heidi Stensmyren - Jakten på den jämlika vården

Någon måste ta det övergripande ansvaret

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Heidi Stensmyren som är ordförande i Svenska läkarförbundet. Vi pratar kompetensförsörjning, beslutsmandat och möjligheter med IT-system som register och beslutsstöd. Heidi utstrålar självförtroende och drivs starkt av att skapa en arbets- och verksamhetsmiljö där vårdens personal ska sysselsätta sig med de arbetsuppgifter de är bäst på.

Att vi har en hälso- och sjukvård som bedrivs olika i våra 21 landsting har undgått få, och en eventuell regionalisering är högt upp på regeringens agenda.

-Det behövs en tydligare nationell styrning och koordinering, konstaterar Heidi och fortsätter En av de största problemen i svensk hälso- och sjukvård är avsaknaden av beslutsmandat. Det finns ingen som har ett avgörande mandat och kan sätta ner foten.

Styrningen och koordineringen av hälso- och sjukvården handlar inte bara om huvudmän, budgetar och politiska beslut. Lika mycket handlar det om att harmonisera hur vi ger vård.

-Vi måste ha nationella riktlinjer, men de får inte vara alltför många. Idag har vi alldeles för många kockar inblandade, uttrycker Heidi. Det borde vara en nationell myndighet som utfärdar riktlinjer för att de ska få en legitimitet hos befolkningen, men det måste också till att professionen är med i det arbetet för de är experter.

-Det ligger i sakens natur att experterna leder utvecklingen. Har vi ingen utveckling har vi ingen bra verksamhet. Då får vi inte fram nya behandlingsmetoder eller läkemedel, säger Heidi.

Samtidigt behöver hälso- och sjukvårdens informationsmiljö ses över. Register behöver kontinuitet och nyutveckling, och vårdpersonalen behöver hjälp av beslutsstöd i takt med att de medicinska rönen och tillgången till innovativa behandlingar ökar.

Om möjligheten med artificiell intelligens säger Heidi: Jag vill gärna ha en kollega som har en jättekapacitet och kan använda molnet. Jag vill ju som läkare kunna använda molnet. Jag vill att våra maskiner kommunicerar med varandra så att jag slipper att överföra data manuellt. Vi vill ha de bästa arbetsverktygen. Det krävs att vi investerar i de här lösningarna.

Harmonisering och införande av beslutsstöd handlar däremot inte om att alla patienter ska ha samma vård. Tvärtom menar Heidi att varje patient ska behandlas unikt.

Jämlik vård handlar inte om att alla ska få samma vård, utan att vården ska anpassas efter individens behov, efter varje patient och medborgares förutsättningar och det de behöver. Då måste det se olika ut, säger Heidi med eftertryck. Jämlik vård handlar om att jobba aktivt på att erbjuda mer vård till den som behöver det och anpassa den till individen.

#2 Heidi Stensmyren - Jakten på den jämlika vården