#7 Sofia Wallström - Jakten på den jämlika vården

Patienten är inte standardiserbar

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Sofia Wallström som är Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läkemedel växer i betydelse för både lindring och bot inom svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt har fokus ökat på hur vi kan synliggöra värdet av diagnostik och medicinsk teknik. Därför är det värdefullt för oss att samtala med Sofia om hur detta kan bidra till en bättre och mer jämlik tillgång till god vård.

Det finns de som påstår att ny innovation, som nya effektiva läkemedel och modern medicinsk teknik, leder till att resultaten blir bättre, men ojämlikheten ökar.

- Ja, det är en paradox. Svensk hälso- och sjukvård presterar medicinska resultat, om inte i världsklass, så däribland i alla fall. Samtidigt ser vi ojämlikheter som inte kan förklaras - och inte kan försvaras. Vi får allt bättre möjligheter att behandla, och möjligheterna ökar. Därför blir det det viktigt att vi prioriterar rätt i vården, säger Sofia.

En tydlig utveckling som kan vara till stor hjälp med att följa upp och utvärdera de beslut som tas i hälso- och sjukvården är nya kunskaps- och beslutsstöd. Många föreställer sig digitaliseringen som en språngbräda mot att snabbare och med högre precision ta sig an svåra beslut där knappa resurser behöver prioriteras.

- Jag tror att vi inte har förstått vad digitaliseringen kommer att betyda. Det blir viktigare att inte bara ta, utan också skapa information, uttrycker Sofia och fortsätter. vi måste säkerställa att varje patient får tillgång till den nya kunskapen.

- Jag tänker att alla ska mötas av en god vård, byggd på den senaste kunskapen, som är säker och har allt det som vi lägger i jämlikhetsbegreppet. Jag tänker också att det är lättare att säga än att göra. Det gäller att ha de praktiska förutsättningarna för att uppnå det.

En utveckling av myndighetens verksamhet är att i större utsträckning utvärdera värdet av diagnostik och medicinsk teknik. Diagnostik utförd på våra kroppsvätskor, bla blod och urin, bidrar till mer än hälften av sjukvårdens beslut, men verksamheten bedrivs i skymundan för mindre än två procent av sjukvårdens budget. Dess position i vårdkedjan och värde för behandlingsbeslut återspeglas inte i ekonomin.

- Jag kan ställa upp på att det är lite åt det undanskymda hållet. Medicinsk teknik pekas ut som en av de största potentialerna att utvärdera. Vi måste ändra förhållningssätt, uttrycker Sofia. Vi måste förstå omfattningen av diagnostik och medicinsk teknik inom den svenska sjukvården. Och vill vi ta tillvara på det innovativa så måste vi svara upp mot det, fortsätter hon.

Tillgången till nya och innovativa behandlingar ökar. Bara inom cancer finns fler än 1500 nya potentiella läkemedel i pipeline. Lägg därtill andra typer av behandlingar samt diagnostik och medicinsk teknik så förstår vi omfattningen av det arbete som myndigheten har framför sig.

- Jag tror inte att det går att vänta. Vård och patienter vill få tillgång till nya behandlingar, men man vill få tillgång till det på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi är inne i skifte och ser att vi bättre kan börja använda och följa upp nya läkemedel.

#7 Sofia Wallström - Jakten på den jämlika vården