Forskning

Fokus på medicinskt behov

Det är mest sannolikt att vetenskapliga genombrott görs när forskare är fria att ta itu med problem från olika håll och på olika sätt. Våra forskare har denna frihet.

Med ett radikalt vetenskapligt tänkande och en djup förståelse för sjukdomsmekanismer och terapier, strävar vi efter att producera de säkraste, mest effektiva behandlingar som finns. Just nu utvecklar vi mediciner på områden där vi ser störst behov.

  • Inom onkologi är våra forskare ledande inom området att identifiera nya cellytemolekyler och arbetar med att karakterisera tumörantigener som kan vara användbara för att bekämpa olika typer av cancer. 
  • Hematologi är ett komplext och utmanande område av medicin som omfattar olika sjukdomar som sträcker sig från cancer i blodet till blödningsstörningar som hemofili.
  • Inom immunologi utvecklar vi ständigt vår kompetens så att vi kan fortsätta upptäcka och utveckla innovativa läkemedel för patienter som lever med funktions- nedsättande sjukdomar, t.ex. reumatoid artrit eller astma. 
  • Inom neurovetenskap utvecklar vi mediciner för en rad allvarliga hjärnsjukdomar, inklusive schizofreni, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, depression, Parkinsons sjukdom, Downs syndrom och autism.
  • Smittsamma sjukdomar: Virala och bakteriella infektioner är bland de ledande orsakerna till funktionsnedsättning och död. Vi arbetar för att hitta effektiva behandlingar för livshotande infektionssjukdomar.

På vår globala hemsida roche.com kan du läsa mer om Roche forskning och utveckling

Att se det stora perspektivet

Vi gör diagnostiska in vitro-test för sjukhus, kommersiella laboratorier, läkare och patienter. Dessa kan användas för blod, vävnad eller andra patientprover för att hitta och diagnostisera sjukdomar och infektioner, välja rätt behandling och övervaka hur patienterna svarar. Nu har vi möjlighet att testa ett stort antal prover i centrala laboratorier snabbare, mer tillförlitligt, och mer effektivt än någonsin tidigare. Och oftare än inte kan vi tillämpa dessa nya tekniker i de tidigaste stadierna av målriktad behandlingsutveckling.

Samarbete är nyckeln

Våra största innovationer växer ur djupa partnerskap och samarbeten med några av de smartaste människorna och organisationerna i branschen. Det är så  vi bygger vi en bättre framtid för patienter överallt. Läs mer om Roche Sverige och vår syn på samarbete här

Innovation

Innovation är vårt svar på medicinska utmaningar. Vårt dagliga arbete syftar till att rädda patientens liv och hjälpa miljontals människor runt om i världen. Roche investerar kontinuerligt i medicinsk forskning och utveckling för att ge nya läkemedel och diagnostiska produkter.