Roche är branschetta i världen när det gäller hållbarhet. För åttonde året i rad fick Roche 2016 utmärkelsen av Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Hållbarhet är grunden för Roches affär som handlar om att genom företagets unika innovationsmodell forska fram, utveckla, tillverka och tillhandahålla ny diagnostik och nya läkemedel för att rädda och förbättra livet för så många människor som möjligt. Roche strävar efter att skapa största möjliga värde för alla parter. Företaget gör det i samarbete med regeringar, universitet, myndigheter, patientorganisationer och sjukvården. Hela verksamheten kännetecknas av ansvarsfullhet för samhället, medmänniskan, miljö och affärsmässighet. Här kan du läsa mer om Roches globala hållbarhetsarbete.

Samhällsansvar, miljöengagemang och ekonomisk långsiktighet har alltid genomsyrat vår verksamhet, utan att man kanske tänker på det som hållbarhet. Under hösten och i början av nästa år startar ett gemensamt projekt för alla medarbetare i Sverige på Roche AB och Roche Diagnostics för att stärka förståelsen och engagemanget för Roches hållbarhetsarbete. Tillsammans med Det Naturliga Steget ska vi ta oss an utmaningen att strukturerat utveckla vår verksamhet så att vi i alla delar bidrar till ett mer hållbart samhälle. För på Roche är vi övertygade om att företag som medvetet tar socialt och miljömässigt ansvar har de bästa förutsättningarna att vara långsiktigt ekonomiskt hållbara. 

Mer information på roche.com