Det är våra medarbetare som gör Roche till det vi är. Det är våra medarbetare som upptäcker, utvecklar och tillverkar våra produkter. Det är också våra medarbetare som ser till att våra läkemedel når patienterna som behöver dem. Vi har därför skapat en arbetsmiljö där medarbetarna verkligen kan investera i sitt arbete.

Vi vill ge medarbetarna möjlighet att tänka stort och ge dem det stöd och den flexibilitet som behövs för att kunna visa framfötterna. Att arbeta på Roche är mer än ett vanligt jobb. Vi är ett internationellt familjeföretag som är fast beslutna att göra stor skillnad för världen runtomkring oss. 

Att främja kreativitet leder till innovation.

Vi vill att våra medarbetare ska vara framgångsrika och gilla att komma till jobbet, varje dag, och bli inspirerade av kollegor och arbetsuppgifter. Vi tar tillvara på mångfalden hos såväl olika kulturer som hos olika människor. Vi är inkluderande och uppmuntrar den idérikedom och de olika arbetssätt som vår mångfald tillför. Vi är övertygade om att alla medarbetare förtjänar en bra ledare som ger frihet, utrymme att komma till tals och möjligheter att utvecklas och växa. Vi har tydliga förväntningar på vad ledarskap innebär inom Roche och vi hjälper och stöttar våra chefer så att de kan leva upp till dessa förväntningar, varje dag.   

Engagemang: bra för våra medarbetare, bra för vår verksamhet

Vi är övertygade om att engagerade medarbetare är nyckeln till att vi kan hålla en hög standard och fortsätta maximera vår innovationskraft. Därför vill vi att arbetet på Roche ska vara en givande erfarenhet för våra medarbetare. Vi vet att det är många faktorer som spelar in och påverkar prestation och engagemang: hälsa, välmående, att ha stöd för att kunna utveckla sin karriär, att ha verktygen för att kunna utföra sitt arbete och att bli uppmärksammad när man gör det bra. Det är därför vi regelbundet genomför medarbetarundersökningar där vi speciellt mäter medarbetarnas engagemang. Och självklart agerar vi på resultaten- för att kunna skapa en ännu bättre arbetsplats för våra medarbetare

 

Träffa våra kollegor

Träffa fem av våra fantastiska och engagerad kollegor.

Mer

Sök jobb på Roche

Vill du arbeta hos oss? Vad roligt, vi är nyfikna att höra mer om dig! Du som arbetar hos oss är en person med hög integritet, mycket mod och samtidigt drivs av en passion för att förbättra hälsan hos människor genom de innovationer och framsteg vi gör på Roche.

Mer

Våra värderingar

Tre värderingar bär upp vår kultur och främjar vår strävan att hjälpa människor att uppnå god hälsa och livslängd. Vi strävar efter att förkroppsliga dessa värderingar i allt vi gör.

Mer

Mer information på roche.com

Roche Career Blog

På vår globala hemsida roche.com kan du möta Rocheanställda över hel världen.

mer

Your Application

På vår globala hemsida roche.com kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför att söka jobb hos oss.

mer

Our recent awards

På vår globala hemsida roche.com är öve  Roche har under flera år erkänts som ett av de bästa företagen att arbeta för. Vi är stolta över våra framgångar, så ta en titt på några av våra senaste priser.

mer