Vi kommer kanske inte kunna lösa cancerns gåta, men vi kan hjälpa till att hitta förklaringar till och olika sätt att bromsa en tumörs spridning eller till och med få den att krympa tills, den inte gör mer skada. Vi kan och vill bidra till att göra vården bättre i Sverige. 

För att åstadkomma det behöver vi ha ett nära samarbete med patienter, patientorganisationer, med dem som engagerat, dag efter dag, arbetar inom vården för att hjälpa patienterna, liksom med alla dem som ser till att det finns pengar och att rätt beslut fattas för att hålla hjulen igång i vård-Sverige. Vi vill också samarbeta med, och vara delaktiga i att stärka forskare och institutioner som kan fortsätta att sätta Sverige på den internationella kartan inom medicinsk forskning och biotech.

Det gäller naturligtvis inte bara för cancerpatienter, där vi idag ser en fantastisk utveckling av nya terapier. Roche är aktiv inom en rad andra områden såsom rörelseappratens sjukdomar, immunologi, infektionssjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Och vi har en världsledande position inom det diagnostiska området. 

Att kunna skräddarsy en behandling till en viss patients sjukdomsbild och personliga förutsättningar, ner på molekylnivå, är och kommer fortsatt att vara en av de stora utmaningarna för vården. Roche har en unik position och möjlighet att kunna åstadkomma detta genom att vi inom företaget har både världsledande läkemedelsforskning och utveckling inom diagnostik.

Vilka vi är. Vad vi gör. Varför vi kommer till jobbet varje dag.

Vi tror att det är angeläget att leverera medicinska lösningar nu, samtidigt som vi utvecklar innovationer för framtiden. Vi brinner för att omvandla patienters liv. Vi är djärva både i våra beslut och i våra handlingar. Och vi tror att goda affärer också innebär en bättre värld. Det är därför vi går till jobbet varje dag. Vi förbinder oss att arbeta med vetenskaplig stringens, oantastlig etik och med att skapa tillgång till medicinska innovationer för alla. Vi gör detta i dag för att bygga en bättre morgondag. Vi är stolta över vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det. Vi är många, som arbetar som en; tvärsöver funktioner, företag och över hela världen. Vi är Roche.