Nyhet

03.07.2017

Färsk rapport visar: MS patienter bortglömda av vården

En betydande andel av patienterna med multipel skleros verkar vara bortglömda av vården. Det är slutsatsen i en färsk rapport som ger en heltäckande bild av tillståndet för den svenska MS-vården utifrån en utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer, fördjupade analyser av MS-registret och en omfattande intervjuundersökning bland landets MS-patienter.

 

För MS patienter är det avgörande att undersökning med magnetkamera görs regelbundet och att det finns en regelbunden och sammanhållen kontakt med vården, men rapporten visar att på dessa områden här sviktar vården.

Ladda ned rapporten här.