Nyhet

20.06.2017

Framtidens cancerdiagnostik är redan här

Daniel Bergström, Molecular Information Lead Nordics, berättar i en artikel på LIFe-time om vad den nya cancerdiagnostiken innebär, och hur man arbetar på Foundation Medicine.

Cancervården tar nu nya steg mot mer individualiserad vård. Med hjälp av kraftfull teknik utvecklas cancerdiagnostiken alltmer till en industriell process där hundratals cancergener i ett patientprov analyseras samtidigt. Läkaren får ett underlag som mer exakt kan tala om vilken behandling den enskilde patienten bör ges.

Läs vidare i denna artikel på life-time.se skriven av Sten Erik Jensen. Artikeln finns även publicerad i papperstidningen (sid 22-25).