Nyhet

20.03.2018

Fredrik Lundh Sammeli och Margareta Haag medverkar i Sjukvårdspodden

Jonas Edström gästas i det femte avsnittet av Sjukvårdspodden av Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och ordförande i socialförsäkringsutskottet, och Margareta Haag, ordförande för Svenska Ödemförbundet och vice ordförande för Nätverket mot cancer.

Rehabilitering är temat för avsnittet, vilket de båda gästerna tycker är ett angeläget område. – Rehabilitering är grundläggande. Den stora kostnaden har vi om vi inte hjälper människor tillbaka. Sen går det att diskutera hur man fördelar kostnaden och vem som tar ansvaret. Men det får inte råda någon tveksamt kring att rehabilitering är viktigt, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Att vården utgår från patientens behov är en viktig byggsten. – Patienten måste involveras mer, både i kvalitetsutveckling och i införandet av nya arbetssätt. Vi ska finnas med från planeringen till implementeringen av vården. Då tror jag att vården bli bättre och mer effektiv, säger Margaretha Haag.

Under samtalet diskuteras även den ojämlika tillgången till rehabilitering i olika delar av landet och arenor för patientmedverkan.

Lyssna på samtalet med Fredrik Lundh Sammeli och Margareta Haag här.

Foto Margareta Haag: Svenska Ödemförbundet

Foto Fredrik Lundh Sammeli: Sveriges Riksdag