Nyhet

27.04.2016

Healthy @ Home - Design Thinking competition

Vårt samhälle förändras i en rasande fart. Innovationstakten och behoven går hand i hand och samhället kämpar för att följa med. Där ökade resurser ofta ses som ett botemedel, är flexibilitet och snabbare upptag av innovation mer passande för att minska gapet mellan behoven och tillgången till lösningar.

 

Sjukvården står inför en stor utmaning. I takt med att vår diagnostiska upplösning blir allt bättre, hittar vi också fler sjukdomar, som samtidigt blir mer individuella. Vi lever allt längre till följd av nya behandlingar och det växer fram en ökande andel äldre i vårt samhälle, som alla har höga krav på tillgänglighet och skräddarsydda behandlingar, för att möta just deras personliga livsstil.

Vi behöver gå från sjukvård till hälsovård, från privilegium till service. Läkare och sjukvårdspersonal från allsmäktiga och allvetande, till guider, när patienter går från ursäktande och tacksamma till att vara mer pålästa och har en kundinställning. Sjukhusen kommer inte längre att anses vara heliga tempel när kraven på tillgänglighet till vård kommer att behövas överallt, hela tiden, dygnet runt.

Hälsa skapar värde.

Under två dagar (22-23 april) möttes trettio deltagare för att ta sig an utmaningen med hur vi kan anpassa vår närmiljö till att möta de ökande behov av hälsa och vård som våra medborgare står inför. Arbetet utfördes i sex olika lag, där deltagarna bidrog med olika kompetenser och perspektiv. Fler än hälften av deltagarna hade erfarenheter från andra vårdsystem och samhällen i alla delar av världen. Med perspektiv, energi och empati skapades sex väldigt olika, men nyskapande lösningar som framfördes på olika kreativa sätt.

 

 

Tävlingen är den första delen av tre och ingår i EIT Healths initiativ att genom entreprenörskap och innovation skapa hälsa och ett aktivt åldrande med målsättningen att öka livskvaliteten i hela Europa. De två följande tävlingarna kommer att ske under hösten i Lissabon, Portugal respektive Nürnberg, Tyskland.

Roche i Sverige arbetar för att möta samhällsutmaningar och letar ständigt efter partners som kan komplettera vår kompetens och kunnande. Just denna workshop var ett samarbete med Karolinska Institutet och Openlab Stockholm.

Openlab skapades av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Stockholms samlade universitet för att bemöta framtida samhällsutmaningar. Med Design Thinking bedriver de utmaningsdriven utbildning, utveckling och innovation samt samarbetar nära aktörer som vill uppnå förändring.