Nyhet

19.06.2018

Hur förbereder man sig för sin första cellgiftsbehandling?

Hur känns det att få en infusion? Hur lång tid tar det? Hur kommer min kropp att reagera på cellgifter? Dessa filmer om cellgiftsbehandling och hur infusionsbehandling går till önskar vi ska kunna besvara dessa frågor.

De flesta patienter som ska genomgå sin första infusionsbehandling har väldigt många frågor och funderingar. Tiden inför och under ett första besök på en infusionsmottagning kan kräva mycket av både patienter, anhöriga och vårdpersonal för att klara av att hantera oro och svara på frågor, samt skapa rätt förväntningar inför behandlingsstarten.  Roche har därför tagit fram en serie filmer med syfte att besvara en del av dessa frågor och ge en nyanserad bild av hur det kan gå till och kännas att genomgå infusionsbehandling. 

När Martin Bjärgrim, försäljningschef på Roche AB, skulle resa från Arlanda satt han som vanligt med den app flygbolaget tillhandahåller och laddade ned gratistidningar som erbjuds innan resan. Då väcktes tanken på om inte vi som läkemedelsföretag kunde erbjuda patienter som får infusionsbehandlingar, ex cellgiftsbehandling, något liknande. En app med innehåll att läsa, lyssna och titta på under en behandling som ofta kan ta lång tid. 

Då Martin återvände från resan berättade han om sin idé för Marie Rotkirch, digital manager på Roche AB, som även hon nappade på idén.

Vad är det patienten egentligen behöver?

Det första steget blev att ta upp idén med en av de byråer Roche samarbetar med, och frågan vi ställde oss var om idén vi hade var vad kunden - i detta fall patienterna - faktiskt har behov av och kommer att använda?

För att testa hypotesen beslöt vi att inte göra antaganden utan istället helt enkelt fråga kunderna, i detta fall vårdpersonal och patienter. Med hjälp av ett samtalsunderlag gav sig Yvonne Björklund, regional account manager inom  hematologi på Roche AB, ut till ett antal kliniker för att få reda på hur behovssituationen faktiskt såg ut kring infusionsbehandlingar. I urvalet ingick mottagningar inom hematologi, onkologi, reumatologi och multipel skleros.

Ett överraskande resultat

Det visade sig att de behov som fanns inte helt gick i linje med vad Martin initialt hade föreställt sig. Patienterna hade oftast själva med sig något att titta, läsa eller lyssna på, eller använde tillfället att skapa nya kontakter och skaffa vänner, eller helt enkelt vila eller sova. 

Vad som istället framkom som ett stort behov var just inför den första behandlingen, då man som förstagångspatient söker svar på hur det går till, hur det känns att få en intravenös infusion, vad som händer då man får cellgifter och hur eventuella biverkningar hanteras. Helt enkelt letar patienten svar på frågor för att dämpa den oro och anspänning som kan finnas inför exempelvis en cellgiftsbehandling. Detta är också något som kan ta mycket tid i anspråk av vårdpersonal både före och under första behandlingstillfället.

Varför valet av film?

Med grund i dessa insikter började nu arbetet med att arbeta fram en lösning på hur dessa behov kunde besvaras, och valet föll på rörligt material. Film är ett enkelt sätt att visualisera de frågeställningar som skulle besvaras, och att låta svaren kommuniceras av de som faktiskt vet vad de pratar om; sköterskan som möter patienten, och patienter med egen erfarenhet. FIlm kan även användas på flera olika sätt och i olika sammanhang och är lätt att sprida.  

Det slutliga resultatet

I totalt fyra filmer får vi träffa Anna-Maria Hasselgren, sjuksköterska vid Christinakliniken i Stockholm, som berättar om hur en infusionsbehandling kan gå till. I de tre övriga filmerna möter vi Marjo, Lasse och Malin som berättar om sina personliga erfarenheter av hur det är att få infusionsbehandling och cellgiftsbehandling - vilka funderingar de hade inför sin behandling och hur de upplevt den. 

Med dessa filmer hoppas Roche kunna ge vården, vårdpersonalen och patienterna ett ökat värde vid arbetet med att stötta och öka tryggheten i samband med användandet av infusionsläkemedel.