Nyhet

01.02.2016

Innovation i fokus i nationell läkemedelsstrategi

Arbetet med regeringens och SKL:s nya nationella läkemedelsstrategi pågår som bäst och förra veckan träffades samtliga inblandade aktörer för att diskutera hur strategin ska förverkligas. Ett tydligt fokus på innovation och snabb tillgång till nya läkemedel välkomnas av Roch

 

 

Helena Anderin

Den nationella läkemedelsstrategin för åren 2016 till 2018 antogs i december av regeringen, och förra veckan träffades det 15-tal organisationer och myndigheter som tillsammans arbetar med strategin för att diskutera hur arbetet ska tas vidare.

– För oss är det särskilt viktigt att fokusera på en jämlik användning av läkemedel. Vi vill också förstärka den delen i strategin som går ut på att snabbt ge patienter tillgång till nya innovativa läkemedel, sade Agneta Karlsson, statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, i en intervju med Dagens Medicin efter mötet.

Läkemedelsmarknaden har de senaste åren utvecklats enormt, i takt med att vår förståelse för sjukdomars uppkomst på genetisk nivå ökat alltmer. Många läkemedel som i dag godkänns och forskas kring är betydligt mer målinriktade och individualiserade jämfört med tidigare. Det här ställer nya krav på hela processen kring läkemedelsanvändning, speciellt frågor om just innovation och hur nya effektiva läkemedel snabbt ska komma patienten till godo.

– För ett forskande läkemedelsföretag som Roche, med så många nya läkemedel på gång, inte minst inom onkologi, är det väldigt positivt att regeringen i arbetet med den nationella läkemedelsstrategin så tydligt framhåller innovation och vikten av snabb och jämlik tillgång till nya effektiva läkemedel, säger Helena Anderin, ansvarig för samhällskontakter på Roche.

En reviderad version av läkemedelsstrategin beräknas vara klar till hösten i år, och det var arbetet med denna revision som diskuterades på förra veckas möte.

– Att regeringen och ansvariga myndigheter är så tydliga med att det behövs samarbete och konsensus mellan samtliga inblandade aktörer på läkemedelsmarknaden ser vi som mycket positivt. Nu får vi, genom vår paraplyorganisation Läkemedelsindustriföreningen (LIF), möjlighet att vara med och påverka hur den svenska läkemedelsmarknaden kan utvecklas under de närmaste åren. Det är bra för samtliga inblandade, och i slutändan speciellt för patienterna, säger Helena Anderin.