Nyhet

03.07.2017

​Kraftsamling i Almedalen för jämlik vård

Tisdagen den 4 juli bjuder Roche in till #kraftsamla, ett öppet hus i Almedalen för samtal om jämlik vård. Bland andra medverkar Vårdförbundets vice ordförande Johan Larson, regionrådet Kaisa Karro (S) och kommunalrådet David Lega (KD).

Det finns stora skillnader i hälsa och tillgång till vård kopplat till bland annat kön, bostadsort, funktionsförmåga och utbildning.

– För att vända trenden krävs en kraftsamling där alla hjälps åt, därför bjuder Roche in till samtal och diskussion om jämlik vård, säger Jonas Edström, policychef på Roche.

Samtalet leds av Katarina Hultling. Politikerna Kaisa Karro (S), David Lega (KD) och Karin Lundström (S) kommer för att diskutera jämlik vård. Det gör även Hans Karlsson (chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL), Johan Larson (vice ordförande för Vårdförbundet) och Lars Ohly (ny ordförande för Funktionsrätt Sverige). Barncancerfonden, Kommunal, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet är några av de andra deltagande organisationerna.

När & Var

Tisdag 4/7 2017 10:00 - 11:30

Strandgatan 15 B, trädgården

Mer information på almedalsveckan.info.

Kontakta oss

Följ oss också på Twitter @RocheSverige och #kraftsamla.