Nyhet

28.08.2017

Innovationsbrevet: Krönika av Anders Ekholm

Anders Ekholm, vVD vid Institutet för Framtidsstudier, krönika i nyhetsbrevet Innovationsbrevet. 

"Kan vattentillgång förklara innovations­graden?"

Kan vattentillgång förklara innovations­graden?

Christian Welzel, professor i statsvetenskap och forskningschef vid World Values Survey, har konstruerat ett index som utgår från låg medeltemperatur, nederbörd året runt och tillgång till isfria vattenleder. Detta index förklarar 73 procent av variationen av teknisk utveckling i de 145 länder som det finns tillförlitliga uppgifter om.

Teorin bygger att tillgång till vatten möjliggör småskalighet i jordbruket, till skillnad från de stora flodkulturerna i t.ex. Egypten eller Mesopotamien där en elit kontrollerade vattenflödet. Låg temperatur skapar på motsvarande sätt ett behov av planering, till skillnad från de biotoper där man inte behöver samla ved eller matförråd till den stundade vintern. Isfria vattenleder ger en infrastruktur som förklarar varför de kallaste områden inte har haft så snabb teknologisk utveckling, t.ex. inuiterna. Han tänker sig att dessa variabler påverkat oss under de senaste 500 åren.

Det är en intressant teori som pekar på sådana saker som annars brukar framföras för att få innovation; många aktörer som tillåts experimentera, stabila institutioner som tillåter långsiktig planering, och en bra infrastruktur.

Men det kan förstås bli för mycket av det goda. Har vi kanske alltför stabila institutioner som gör att vi inte kan få till den för life science-sektorn så nödvändiga datainfrastrukturen? Gör regelbördan vid utveckling av nya läkemedel att enbart de absolut största kan experimentera, och är kanske stabiliteten så stor att de inte förmår anpassa sig efter den nya världen?

Anders Ekholm
vVD, Institutet för Framtidsstudier

 

Ovan krönika är ett utdrag ur Nyhetsbrevet Innovationsbrevet. Klicka här för att se läsa nyhetsbrevet (nr 1 februari 2017)

Klicka här för att prenumerera på Innovationsbrevet