Nyhet

30.08.2017

Innovationsbrevet: Krönika av Stefan Jutterdal

Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna krönika i nyhetsbrevet Innovationsbrevet. 

"En ovanligt innovativ förbättring"

En ovanligt innovativ förbättring

En av de största innovationer jag kan tänka mig skulle vara att hitta sätt att tillvarata den kunskap som redan finns. För mig som fysioterapeut och ordförande för professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna ligger det nära till hands att jag börjar tänka kring just fysioterapi.

Fysisk inaktivitet och stillasittande är en av de största riskfaktorerna inom hälsoområdet. Det finns mycket forskning och stark evidens för betydelsen av fysisk aktivitet som är en behandlingsmetod som många gånger är bättre än läkemedel, men det får inte genomslag i praktiken.

Vår vision är att ”alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”. Vi vill vara möjliggörare för en bättre och mer hållbar hälsa. Vi vill bidra i stadsplanering och samhällsförändringar så att rörelse blir en mer naturlig del av vår vardag. Vi vill leva vår vision helt enkelt.

För att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse krävs att alla tar sitt ansvar. Inte minst ledare inom olika delar av samhället som måste gå före och visa vägen. Det behövs mer rörelse i alla delar av livet. I skolan, i arbetslivet och när vi blir äldre. Att använda den kunskap som redan finns kan göra avgörande skillnad.

Det här är en innovation som alla vinner på. Du mår bättre samtidigt som det på lång sikt minskar kostnaderna i samhället. Synergieffekter som gör det till en ovanligt innovativ förbättring. Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande
Fysioterapeuterna

 

Ovan krönika är ett utdrag ur Nyhetsbrevet Innovationsbrevet. Klicka här för att se läsa nyhetsbrevet (nr 2 mars 2017)

Klicka här för att prenumerera på Innovationsbrevet