Nyhet

24.05.2017

Nära samverkan är en förutsättning för utvecklingen av hälso- och sjukvården

Nära samverkan är en förutsättning för den kontinuerliga utvecklingen av hälso- och sjukvården, för kunskapsspridning och för klinisk forskning. Läs vidare i denna debattartikel skriven av ordförande Sveriges Läkarförbund Heidi Stensmyren mfl publicerad på Dagens Samhälle hemsida. 

Såväl läkare som läkemedelsföretag i Sverige är angelägna om att största möjliga öppenhet ska finnas kring dessa samarbeten. Vi hoppas därför att Sverige, trots den negativt inriktade medieuppmärksamheten, även i år kommer att ligga i topp i Europa när det gäller öppenhet om ersättningar.

Läs vidare i denna debattartikel skriven av ordförande Sveriges Läkarförbund Heidi Stensmyren mfl publicerad på Dagens Samhälle hemsida.