Nyhet

09.11.2016

Nu startar Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården

Samtal på djupet om sjukvårdens utmaningar med sjukvårdens kunskaps- och maktelit.

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården. I varje avsnitt ger en ny gäst sin syn på jämlik vård och hur vi kan möta regeringens målsättning.

 

-  I en rad samtal med dem som har bäst insikt – och makt att göra skillnad ställer vi den frågan liksom andra svåra följdfrågor kring hälso-och sjukvården. Vi vill ge dem vi bjuder in utrymme att utveckla sina idéer och vi tror att just poddformatet är alldeles utmärkt för den här typen av samtal. Vi kan tillåta oss att bli lite krångliga att grotta ner oss i intressanta detaljer så att vi, och lyssnarna, verkligen förstår hur våra gäster tänker och resonerar.  Det berättar Björn Arvidsson, policychef på Roche läkemedel som tillsammans med kollegan Jonas Edström har startat Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården.

Varje samtal utvecklar sig på sitt eget sätt och var och en bidrar med sin pusselbit till en större helhet,  tillägger Björn.

I Sverige arbetar Roche genom att utveckla olika samtalsforum, och föra dialog med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare för att utväxla idéer och öka förståelsen mellan alla de många olika intressenter som finns inom området. Allt från regeringskansliet och myndigheterna, via landsting och vårdens professioner till de intresseorganisationer som är har betydelse för utvecklingen.

Roche är ett av världens största bioteknikföretag med tjänster inom diagnostik, beslutsstöd och läkemedel. Därför är det naturligt att vi vill vara med att påverka hur hälso- och sjukvården kan ta tillvara på de fantastiska innovationer som gör, och kommer att göra, skillnad för patienterna, säger Jonas Edström.

Vi märker en större efterfrågan på vår kunskap men också på våra synpunkter och idéer till förbättringar, säger Björn Arvidsson. Det kan ibland finnas en viss försiktighet från offentliga aktörer för dialog med näringslivets representanter, men den försvinner för det mesta snabbt när man väl ses och man ser att det finns mer som vi har gemensamt än som skiljer oss åt.  De samtal vi för i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården är ett exempel på hur fruktsamma dessa samtal kan vara, konstaterar Björn.

Podcastens första gäst - Anders Ekholm

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Ekholm som är vice VD och policychef på Institutet för framtidsstudier. Vi pratar universell proportionalism, reglerauktoritet och faktaresistens. Anders holistiska perspektiv och nyfikna kunskapstörst gör honom till en ovärdelig samtalspartner för att vi ska förstå hur vi kan närma oss en jämlik hälso- och sjukvård. 

Läs vidare i denna artikel om avsnittet eller lyssna direkt här #1 Anders Ekholm - Jakten på den jämilka vården