Nyhet

04.07.2017

Nyhetsbrevet #kraftsamla - för en jämlik vård

Nyhetsbrevet #kraftsamla är ett av flera initiativ som Roche tagit för att medverka till en förändring. Vår förhoppning är att sprida goda exempel och skapa möjligheter att utbyta erfarenheter och synpunkter och vara en länk och kontaktyta mellan olika aktörar som vill göra skillnad i denna viktiga fråga.

Vården lever i dag inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att vården ska ges på lika villkor till alla, trots att problemet med ojämlik vård varit känt under decennier. Den vård som ges är beroende av faktorer som bostadsort, kön och socioekonomisk tillhörighet. Förändringar krävs för att vi ska uppnå en jämlik vård i Sverige. Ojämlik vård utgör i förlängningen ett hot mot sjukvårdens legitimitet.

Nyhetsbrevet #kraftsamla är ett av flera initiativ som Roche tagit för att medverka till en förändring. Vår förhoppning är att sprida goda exempel och skapa möjligheter att utbyta erfarenheter och synpunkter och vara en länk och kontaktyta mellan olika aktörar som vill göra skillnad i denna viktiga fråga.

Om du har en idé, ett initiativ eller en aktivitet som du tycker borde lyftas fram, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Klicka här för att se ett exempel på nyhetsbrevet #kraftsamla (nr 1 mars 2017) 

Fyll i dina uppgifter nedan för att prenumerera på #kraftsamla: