Nyhet

16.02.2018

Poddsuccén Sjukvårdspodden kommer nu med en tredje säsong

Med ny riktning, men fortsatt fokus på att nå en god och jämlik vård i Sverige, fortsätter Roche sin satsning med podcasten Sjukvårdspodden. Jonas Edström faciliterar i denna säsong viktiga samtal mellan patientföreträdare och beslutsfattare. Tisdagen den 20 februari släpps säsongens första avsnitt.

Hösten 2016 lanserade Roche Sjukvårdspodden - Jakten på den jämlika vården genom åtta avsnitt där Jonas Edström och kollegan Björn Arvidsson förde dialog med beslutsfattare och opinionsbildare om hur vi kan uppnå regeringen vision om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Första säsongen följdes av en andra säsong under våren 2017, där nya perspektiv på samma frågeställning belystes av patientföreträdare, vårdprofessioner och avslutades med ett samtal med utredaren Olle Lundberg som samtidigt lämnade sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.

Sjukvårdsspodden hamnade på fjärde plats i sin kategori i Daytonas Stora Podcastpriset 2017.

- De två första säsongerna var en jakt på olika perspektiv om hur jämlikheten ser ut i svensk hälso- och sjukvård. Med sexton olika perspektiv tycker vi att vi skapade en bred bild, där vi också såg en stark enighet av vilka utmaningar som behöver lösas. Nu vill vi i tredje säsongen komma längre, och på riktigt skapa en förändring, säger Jonas Edström, som leder dialogen i podden.

Framgångarna med de två första säsongerna har skapat en stor lyssnarskara, men också förväntningar på en fortsättning.

- Ja, det har varit ett fantastiskt mottagande. Många har uppmuntrat oss att fortsätta och vi har fått massor av förslag på hur vi skulle kunna ta frågan vidare. Vi har nu valt att bygga vidare på vår seminarieserie Kraftsamla, där vi skapar forum för patientföreträdare att möta beslutsfattare. Därför kommer vi under sex avsnitt att lyssna till tolv olika röster på hur vi kan uppnå en jämlik hälso- och sjukvård, fortsätter Jonas.

Den tredje säsongen, av Sjukvårdspodden – Kraftsamla för jämlik vård, gästas av följande personer:

 • Anders Olauson, hedersordförande, European Patients" Forum
 • Ulrika Karlsson (M), EU-nämnden i riksdagen
 • Ante Nordqvist, medlemsansvarig, Ung Cancer
 • Roger Henriksson, mhef Regionala Cancercentrum Stockholm Gotland
 • Margareta Haag, vice ordförande Nätverket mot cancer
 • Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande socialförsäkringsutskottet
 • Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet
 • Johan Assarsson, VD INERA och vice ordförande E-hälsomyndigheten.
 • Lars Ohly, tidigare ordförande Funktionsrätt Sverige
 • Laura Hartman, ordförande tillitsdelegationen, regeringen
 • Inga-Lill Lelky, grundare Cancerkompisar
 • Barbro Westerholm (L), talesperson i sjukvårds- och äldrefrågor för Liberalerna i riksdagen