Nyhet

13.09.2016

Projektet Tarmcancerinfo avslutas

Projektet Tarmcancerinfo, som har drivits av läkemedelsföretaget Roche AB, har syftat till att belysa tarmcancer – från första symtom och vikten av att våga tala med sin doktor, till ett eventuellt tarmcancerbesked, och hur det är att leva med tarmcancer.

 

Projektet Tarmcancerinfo har nu avslutats för att ge utrymme för nya värdeskapande projekt riktade mot tarmcancer.

Ett stort tack riktas till alla er som bidragit till projektets genomförande.

För patienter och anhöriga som vill ha mer information om tarmcancer rekommenderas kontakt med Mag- och tarmförbundet magotarm.se , ILCO (Tarm-, uro- och stomiförbundet) ilco.nu, samt Cancerfonden på cancerfonden.se