Nyhet

22.08.2017

Publiken är Almedalens viktigaste resurs

Att hälso- och sjukvårdsfrågorna tar en stor plats bland Almedalens aktiviteter är tydligt. Redan i början av året visade också olika undersökningsbolag att svenska folket i stort värderade hälso- och sjukvården som den viktigaste politiska frågan. Över 450 seminarier under fyra dagar i Almedalen handlade om hälso- och sjukvårdsfrågor - det är det ingen som klarar att följa. När Roche för tredje året i rad sammanfattade hälso- och sjukvårdsfrågorna på vårddebattens fjärde dag var det som vanligt fullsatt, engagerat och högt i tak.

Konceptet var detsamma, men utförandet lite annorlunda än tidigare år. Kärnan var fortfarande att samla alla intresserade och ta tillvara på Almedalens viktigaste resurs - publiken.

Under ledning av moderator Lennart Persson blandades korta intervjuer med utsända “spanare”med reflektioner från den insatta publiken. Och liksom tidigare år tog publiken verkligen tillfället att tycka till.

- Almedalen är fyllt av engagerade personer och experter. Samtidigt låter alldeles för få seminarearrangörer dessa få komma till tals på sina event. Konceptet är ofta klassiskt med en expertredogörelse följt av kommentarer och diskussion med en panel med blandade kompetenser. Och finns tid över kanske någon i publiken får chansen att ställa en fråga. Vi vill göra tvärtom. Låta besökaren vara i centrum.” säger Björn Arvidsson som är policyansvarig på Roche.

- Målsättningen är att om det är ett event som den som är intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor i Almedalen ska besöka, så är det vår sammanfattning. Där ska de få en tillräckligt bra inblick i vilka frågor som diskuterats mest samt vilka frågor vi borde ha pratat mer om. Och de ska få möjlighet att tycka till själva. Eftersom många av besökarna dessutom har varit engagerade i mängder av seminarier och rundabordsdiskussioner och får möjlighet att tycka till under seminariet, blir det det bra representation av utfallet, fortsätter Björn.

 

Vårddebatten 2017 - Reportage

Efter seminariet fick vår kommunikationschef Tommy Ringart tillfälle att samtala med några av deltagarna. 

I reportaget:
Ella Bohlin, Landstingsråd (KD) SLL
Anders Lönnberg (S), Regeringens Life science-samordnare
Anna Starbrink, Landstingsråd (L) SLL
Anders Ekholm, vVD och policychef, Institutet för framtidsstudier
Heidi Stensmyren, Ordförande Sveriges läkarförbund
Daniel Forslund (L), Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting