Nyhet

04.04.2016

Rätt behandling till rätt patient i rätt tid

På resan från small data till big data har Sverige stora möjligheter att vara världsledande. Sverige har en offentlig sjukvård, en lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregister, personnnummer som kopplar samman individ och data, en nationell infrastruktur för biobanker och det finns starka kopplingar mellan forskning och sjukvård på universitetssjukhusen.

 

Men nu behöver vi få alla delar att samverka för ett gemensamt mål.

Det konstaterar Björn Arvidsson, policychef på Roche AB i en krönika på lakemedelsmarknaden.se.

 

 

Källa: Läkemedelsmarknaden, lakemedelsmarknaden.se