Nyhet

12.04.2017

Roche broschyr om immunterapi vid cancer

Stora förhoppningar knyts till immunterapi vid cancer och vi ser redan mycket bra resultat. För Roche är detta ett centralt utvecklingsområde.  I broschyren ”Immunterapi vid cancer” får du en aktuell introduktion och överblick över området. Vi har ambitionen att ge ut denna årligen. Du hittar den här. 

Den snabba utvecklingen inom immunterapi vid cancer gör det angeläget att regelbundet följa och diskutera de framsteg och utmaningar som vården möter. Roche återinvesterar en femtedel av företagets totala omsättning i forskning och utveckling inom ett flertal innovationsområden – inte minst inom immunonkologi.

”Immunterapi vid cancer” är en broschyren som Roche har ambition att ge ut årligen, för att ge en aktuell lägesbild av immunterapi i svensk cancervård. Med skriften vill Roche bidra till ökad kunskap och uppmuntra till diskussion kring vad immunterapi kan innebära för cancerpatienter idag – och i framtiden. 

 

Immunterapi vid cancer 2017

Ladda ned skriften ”Immunterapi vid cancer 2017” nedan.

Ladda ned