Nyhet

19.06.2017

Roche i Almedalen 2017

Roche är på plats under årets Almedalsvecka på Gotland. Se information om våra egna seminarier samt de vi är medarrangörer till.

Vilka blir de viktigaste frågorna i vårddebatten?

Seminariet i Almedalen du inte ska missa om du är intresserad av hälso- och vårdfrågor!

På torsdagen har vi bjudit in en namnkunnig panel som under veckan spanar på vad som diskuteras och debatteras på de över 450 seminarier som berör hälso-och sjukvård under almedalsveckan. Vi ser publiken som almedalsveckans mest värdefulla resurs och vi förlitar också oss på en aktiv publik för att fånga upp de viktigaste frågorna under seminariet.  Det brukar vara trångt, men högt i tak.  

Medverkande:

 • Lennart Persson, Moderator
 • Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, SLL
 • Anders Ekholm, vVD och policychef, Institutet för Framtidsstudier
 • Anders Lönnberg (S), Nationell samordnare för Life Science-frågor
 • Publiken

När & Var

Tid: 6/7 2017 13:00 - 14:30

Plats: Hälsodalen, "Skafferiet", S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mer information på almedalsveckan.info.

Kontakta oss

Följ oss också på Twitter @RocheSverige och #varddebatten under seminariet.

 

Öppet hus- för jämlik vård

Regeringen har som mål att inom en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Att frågan är uppe på agendan är viktigt, men hur ska målet kunna nås? 

För att vända trenden krävs en kraftsamling där alla hjälps åt. Genom att hålla ett öppet hus i Almedalen vill Roche skapa en arena för samtal om en bättre vård tillsammans med politiker och andra viktiga aktörer. Det öppna huset består av två delar; en som handlar om en bred diskussion om jämlik vård och en om jämlikhet i cancervården. Välkommen att ställa frågor, diskutera idéer och utbyta erfarenheter.

Medverkande:

 • Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer. 
 • Marie Stéen, styrelseledamot, Funktionsrätt Sverige. 
 • Kaisa Karro, Ordförande i utskottet för personal och kompetensförsörjning (S)
 • David Lega, Kommunalråd i Göteborg (KD)
 • Karin Lundström, Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbottens läns landsting (S)
 • Katarina Hultling, samtalsledare

När & Var

Tisdag 4/7 2017 10:00 - 11:30

Strandgatan 15 B, trädgården

Mer information på almedalsveckan.info.

Kontakta oss

Följ oss också på Twitter @RocheSverige och #kraftsamla.

 

Roche är också medarrangör under Almedalsveckan:

Alla tjänar på en bättre MS-vård

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för MS-vård. Där ingår årlig uppföljning med magnetröntgen och besök hos en neurolog. En uppföljning av hur riktlinjerna efterföljs, en analys av MS-registret och en undersökning bland MS-patienter visar på tydliga brister i efterlevnaden av dessa riktlinjer.

Medverkande:

 • Moderator: Magnus Anclair 
 • Maria Palmetun- Ekbäck ordf LOK 
 • Göran Stiernstedt, regeringens nationella utredare 
 • Lise Lidbäck, Neuroförbundet 
 • Publiken

Måndag 3/7,  kl. 13.30-14.30

Plats: Hälsodalen, ”Bryggan” - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mer information på almedalsveckan.info.

Arrangörer: Roche AB, Neuroförbundet

 

Mötesplats: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården med fokus på 2018

Måndag 3/7,  kl. 15.45-19.00

Plats: Hälsodalen, ”Bryggan” - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mer information på almedalsveckan.info.

Arrangör: Nätverket mot cancer, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sjuksköterskor i cancervård samt SWEDPOS i samarbete med Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, BMS, Celgene, Janssen, Merck, MSD, Novartis, Pfizer och Roche