Nyhet

28.06.2016

Roche seminarium om tillit eller beröringsskräck – vad krävs för att tilliten ska stärkas?

Det var en morgonpigg skara som redan vid 08:00 den 9 juni bänkade sig för att delta i Roche sista seminarium i serien ”Sjukvårdens utmaningar” som har anordnats under våren. En mycket kunnig panel och publik samlades för att diskutera frågor som: Vad krävs för att tilliten ska stärkas? Hur kan samverkan uppmuntras? Och hur ska ett läkemedelsbolag agera för att vinna ökad trovärdighet?

 

 

Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare på avdelningen för vård och omsorg på SKL, inledde genom att tala om att beröringsskräck blir ett allt mindre relevant begrepp. Hon betonade att det aldrig har förts så många fruktsamma diskussioner eller funnits så många samarbeten som i dag. Hon menade att diskussionen istället bör föras kring hur samverkan ska definieras och regleras.

Mats Eriksson, ordförande i regionstyrelsen i Halland och vice ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation, instämde i detta och menade att det hos de förtroendevalda inte längre finns någon beröringsskräck att tala om. Då nickades det instämmande i raderna, till dess att Nina Rehnqvist, professor på KI och ordförande för SBU:s nämnd, tog till orda och sa att allt detta såklart låter bra. Men att det räcker med att öppna tidningen för att se att det finns en beröringsskräck som ofta bottnar i en bristande tillit mellan vårdens aktörer. Vi behöver gå till botten med allt det här, att alla lurar varandra. Det behövs äkta tillit.

Björn Arvidsson, policychef på Roche AB, menade att vi måste sträva mot att öka tilliten och få till stånd en välfungerande samverkan. Det skulle samtliga aktörer tjäna på. Mats Eriksson höll med om detta, men betonade samtidigt att det finns målkonflikter som måste hanteras, trots att vi ofta är överens. Ett påstående som Gunilla Thörnwall Bergendahl utvecklade genom att peka på aktörernas olika roller; Läkemedelsföretagen ska inte försöka dölja att de är en part som vill sälja sina produkter. Det är viktigt att hålla på rollerna för att samverkan ska fungera väl.

Björn Arvidsson menade man ska ha en tydlighet i vem man representerar i dessa samarbeten men att man trots allt har ett gemensamt intresse i att få en så effektiv vårdinsats som möjligt för patientens bästa. Han sa vidare att för bolag som Roche, med en portfölj bestående av allt från diagnostik, via informatik och beslutsstöd till behandlingar, och som därmed ser hela patientens resa behöver, man kunna vara en partner till vården för att säkerställa att dess lösningar används i synergi med varandra.

När publiken släpptes in i samtalet betonades vikten av samarbete mellan vårdens aktörer ytterligare. Det går inte att ifrågasätta att samarbete behövs, eftersom vårdens aktörer är beroende av varandra för att vården ska fungera. Däremot finns det olika uppfattningar om hur samverkan ska gå till och hur väl den fungerar, var en synpunkt som framfördes 

Överens var panellisterna emellertid att om stärkt tillit bara kommer till stånd genom att alla tar sitt eget ansvar – alla måste börja med sig själva och sin egen organisation.

För ovan i pdf, klicka här