Nyhet

17.05.2016

Roche seminarium om värde i vården

Vad innebär värde i hälso- och sjukvården, för vem skapas värdet och hur ska det mätas? Och vad krävs för att värdet i vården ska öka? Det var några av frågorna som diskuterades under frukostseminariet med temat "Värde i vården till vilket pris som helst?" som Roche bjöd in till torsdagen den 12 maj. 

 

Det var en diskussionsglad panel, bestående av Lise-Lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet, Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Healthcare, Eric Wåhlgren, The Boston Consulting Group, och Lars Franksson, värde- och innovationschef på Roche, som tog sig an frågor om värde och värdeskapande i sjukvården inför en kunnig och engagerad publik.

Hans Winberg inledde med att konstatera att vad som uppfattas som värde skiljer sig åt mellan vårdens olika aktörer. Det är farligt att bara försöka se till ett värde. I stället måste värde förstås och mätas på olika sätt för olika aktörer och verksamheter. Detta var en uppfattning som delades av Lars Franksson som menade att värdet behöver synliggöras och alla aktörer inom vården måste få del av värdet, annars försvinner incitamenten att verka i den.

 

 

Detta var emellertid inte åsikter som fick stå oemotsagda.  Eric Wåhlgren menade att det är positivt att man börjar se en rörelse som belönar värdet som en vårdinsats ger, snarare än att belöna rena produktionsmått och det viktiga då är att värde bör handla om patientutfall. Sjukvårdens aktörer måste ställa upp gemensamma mål och tala om värde med samma språk. Definierar vi värde tydligare kan vi lättare mäta och utvärdera hur mycket värde vi får i relation till de gemensamt satsade resurserna.

Lise-Lott Eriksson å sin sida ansåg att värde ska skapas för patienten och hennes anhöriga. Hon betonade även att patienterna själva måste erbjudas bättre möjligheter att påverka vårdens utformning. I dag måste patientföreningarna själva ligga på för att få möjlighet att påverka. Här finns stor potential att öka värdet i vården.

I oenigheten var panellisterna trots allt överens om ett par saker: att frågor förknippade med värde och värdeskapande är komplexa och att det är viktigt att fortsätta diskutera dem. Hans Winberg sade att alla måste kompetensutvecklas för att kunna diskutera frågorna med ännu mer skärpa. Och Lise-Lott Eriksson poängterade hur viktigt det är att vi så snabbt som möjligt försöker att bli så överens som det går i syfte att öka värdet i vården.

För att öka värdet måste alla hjälpas åt. Vi måste börja med oss själva, och man kan ju också konstatera att; utan användning inget värde, avslutade Lars Franksson. 

För ovan i pdf, klicka här