Nyhet

01.03.2017

Roche stolt partner till Kolorektalcancerdagen 2017 som arrangeras av Dagens Medicin

 

Den 15 mars är Roche stolt partner till Kolorektalcancerdagen 2017 som arrangeras av Dagens Medicin. Seminariet görs i samverkan med Mag- och tarmförbundet, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och Svensk förening för Kolorektal Kirurgi.

Resan mot en bättre kolorektalcancervård har börjat, där sjösättningen av det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har en stor betydelse. Hur ser den fortsatta färden ut?

  • Vilka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter finns med det standariserade vårdförloppet? Har farhågorna om undanträngningseffekter infriats?
  • Vad väntar om hörnet när det gäller onkologisk och kirurgisk behandling av kolorektalcancer?
  • Vad vet vi – och vad behöver vi veta om våra patienter?

Fullständig information och preliminärt program hittar du r på Dagens Medicins hemsida.