Nyhet

03.05.2017

Roche Sverige stolt sponsor till Gyncancerdagarna 2017

Gyncancermånaden som infaller i april avslutades i veckan med tre förläsningskvällar Lund, Stockholm och i Umeå. Gyncancerdagarna anordnas av Nätverket mot gynekologisk cancer. Det övergripande temat för årets dagar var prevention, vård och rehabilitering.  Roche Sverige var en av sponsorerna till dessa dagar.

Prevention, vård, rehab och forskning

Under årets gyncancerdagar fokuserades det kring olika teman; prevention, vård, rehab och forskning.

Inom prevention lades fokus på vikten av HPV-testning inom ramen för screeningprogrammet och att arbeta mot en utökad HPV-vaccinering för att även inkludera pojkar. Även kosthållning och värdet av genetisk utredning för att möjliggöra förebyggande åtgärder, öka chanserna till tidigt upptäckt samt möjligheten att få målinriktad behandling belystes.

Tema vård utgick från patienten i centrum. Vad kan patienten själv driva, i form av egenvård. Hur kan vi tillsammans överbygga de regionala skillnader, för att skapa en vård i världsklass, genom att nivåstrukturera ovanliga gynonkologiska diagnoser till utvalda specialistcentrum.

Rehabilitering och forskning belyste vikten av att följa de patienter som i dag lever med en kronisk cancer för att säkerställa ett fortsatt omhändetagande av efterföljderna av genomgången behandling.  Kliniska studier om möjligheten att hitta nytt hopp, bidra till vidare utveckling av nya och optimering av befintliga behandlingsmetoder. Angiogeneshämning och PARP-hämmarna tillsammans med den förbättrade kirurgin lyftes upp som de största anledningarna till de förbättrade behandlingsresultat som vi nu börjar se effekten av. De förbättringar vi kommer att nå framöver spås framförallt komma från de nya läkemedelsregimer som i dag finns under utveckling.

Eldsjälspriset 

Eldsjälspriset delades ut på samtliga platser och stolta mottagare var;

  • Andrea Gärtner, legitimerad barnmorska, verksam i Öresund, och Helena Cewers, legitimerade barnmorska och auktoriserad klinisk sexolog, Malmö. Båda uppmärksammas för sitt starka engagemang för kvinnors hälsa, bland annat genom att informera om vikten av att ta cellprov. Genom att möta kvinnor ute på stan, visar de även på vikten av att kunna erbjuda alternativa möjligheter till cellprov utanför de ordinarie barnmorskemottagningarna.
  • Maria Hellbom, verksamhetschef för Center för cancerrehabilitering i Stockholm, uppmärksammas för sina insatser för att cancerdrabbade med stora rehabiliteringsbehov ska få hjälp att komma tillbaka.
  • Valborg Nordlander, kontaktsjuksköterska på kvinnoklinken i Sundsvall,l uppmärksammades för sitt fantastiska sätt att bemöta patienter men också hennes förmåga att sprida glädje i arbetsgruppen även när arbetet är tungt.

Mer info om dagarna hitter du här.

Ovarian Cancer Day

Nästa datum att lägga på minnet är Ovarian Cancer Day den 8 maj. Då har Nätverket mot gynekologisk cancer ett webbinarium om Vikten av fysisk aktivitet före, under och efter cancerbehandling. Läs mer på gyncancer.se

Roche och samarbete

Läs mer här om Roche och hur ser på vikten av samarbeten med patientorganisationer och intresseföreningar.  Kontakta oss