Nyhet

Stockholm, 30.08.2019

Roches engagemang under Blodcancermånaden

Överlevnaden i blodcancer fortsätter att förbättras. Tack vare fler behandlingsalternativ och tidigare diagnos lever allt fler ett längre och bättre liv med sin sjukdom.

Sedan införandet av den första monoklonala antikroppen för behandling av blodcancer för 20 år sedan, har Roche arbetat för att förbättra behandlingsmöjligheterna. Vissa former av sjukdomen kan nu botas och vissa har förvandlats till kroniska sjukdomar.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. På Roche drivs vi av att göra mer för patienterna och en av de viktigaste faktorerna är samarbete. Vi lever inte i en isolerad miljö och samarbeten är en viktig del i att skapa nödvändiga förutsättningar för patienter. Därför är det viktigt att patienter, forskare, myndigheter, läkare och industrin med flera arbetar tillsammans för att utveckla nya lösningar och se till att dessa når patienten.

Blodcancermånaden är i sammanhanget en viktig och bra möjlighet att uppmärksamma sjukdomsområdet. Roche samarbetar bland annat med patientorganisationen Blodcancerförbundet och andra läkemedelsföretag för att skapa en ökad kännedom och förståelse om hur det är att leva med blodcancer. Förhoppningen är att de som har en diagnos ska få en ökad kunskap om sin sjukdom och känna att framtiden många gånger är ljusare och mer hoppfull än man kan tro när man precis fått diagnosen blodcancer.