Nyhet

27.02.2018

Roger Henriksson och Ante Nordqvist gästar Sjukvårdspodden

I det andra avsnittet av Sjukvårdspodden samtalar Jonas Edström med Roger Henriksson, professor och verksamhetschef för Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland, och Ante Nordqvist, beteendevetare och medlemsansvarig på Ung Cancer.

En återkommande fråga under samtalet gäller starka patientgrupper kontra de grupper som har svårare att komma till tals.

- Vi är dåliga på i Sverige att få en verklig representation av patientgruppen. Hur ska vi få fram de med lägre socioekonomiskstatus? De som inte är födda i Sverige och som inte kan språket lika bra. Där måste både ni och vi bli vassare, säger Roger Henriksson.

- Både RCC och Ung Cancer har en jätteviktig uppgift i att få fram de svaga patientrösterna. Det är otroligt viktigt för att uppnå en jämlik vård, säger Ante Nordqvist.

I samtalet lyfts även de anhörigas situation fram och behovet av att som närstående också få stöd. Vikten av att sjukvården ser patienternas individuella förutsättningar och behov är ett annat ämne som gästerna resonerar kring.

Lyssna på avsnittet med Roger Henriksson och Ante Nordqvist  här.

 

Foto Roger Henriksson: Stockhoms Läns Landsting Foto Ante Nordqvist: Ung Cancer