Nyhet

05.07.2017

Röster från Almedalen

Under Almedalsveckans många seminarier ses många relevanta och intressanta personer. Vår kommunikationschef Tommy Ringart fick tillfälle att kort samtala med ett par av dessa. Gunilla Gunnarsson på Sveriges Kommuner och Landsting och Jonas Andersson i Västra Götalandsregionen. Lyssna på dessa samtal här.

Intervju med Gunilla Gunnarsson, ordförande för Regionala Cancercentrum i samverkan, SKL

Under Almedalsveckan hade regeringen ett av sina rådslag om framtidens cancervård med frågan: Hur kortar vi väntetiderna? En rad politiska representanter från olika landstingen, och en representant från en patientorganisation, berättade om sin syn med bl.a. Annika Strandhäll, tf. sjukvårdsminister, som åhörare. Tommy Ringart, kommunikationschef på Roche AB, fångade upp Gunilla Gunnarsson, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan, SKL, efter mötet. 

Lyssna på YouTube

Intervju med Jonas Andersson, regionråd (L) i Västra Götalandsregionen

Vilken lag är överordnad; hälso- och sjukvårdslagen och patientskyddslagen eller våra lagar om att skydda patientens integritet? Det vill regionrådet (L) i Västra Götalandsregionen Jonas Andersson få prövat i domstol. Det sa han under ett seminarium under Almedalsveckan. Tommy Ringart kommunikationschef på Roche AB fick en kort pratstund med honom efter seminariet.

Lyssna på YouTube